کپسول لاکتوگان

Lactogan Capsule

یاس کویر میبد [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "کپسول لاکتوگان" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

یاس کویر میبد

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب