قرص تنسی 1.5 میلی گرم

Tansy 1.5MG Tablet

آتی فارمد [ ایران ]
هورمون های جنسی

چنانچه در خصوص "قرص تنسی 1.5 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب