قرص سیم لیور 240 میلی گرم

Sim Liver 240 MG Table

سیمرغ داروی عطار [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قرص سیم لیور 240 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب