پودر برای تزریق آزیترومایسین فاموز 500 میلی گرم

AZITHROMYCIN FARMOZ 500 MG POWDER For Inj

Farmoz [ پرتغال ]
بهشاد دارو
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "پودر برای تزریق آزیترومایسین فاموز 500 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب