پماد فلوئوسینولون-ناژو 0.025% 15گرم

FLUOCINOLONE-NAJO® 0.025% 15G OINT

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "پماد فلوئوسینولون-ناژو 0.025% 15گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب