کپسول پرگابالین فندا 150 میلی گرم

PREGABALIN FANDA 150MG Capsule

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

چنانچه در خصوص "کپسول پرگابالین فندا 150 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب