آمپول دیفن هیدرامین 50میلی گرم/میلی لیتر رها

Diphenhydramine 50mg/ml Amp Raha

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

چنانچه در خصوص "آمپول دیفن هیدرامین 50میلی گرم/میلی لیتر رها" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب