آمپول دیفن هیدرامین 50میلی گرم/میلی لیتر رها

Diphenhydramine 50mg/ml Amp Raha

داروسازی رها [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب