کپسول پیوسته رهش دترولیت 2 میلی گرم

Detrolit 2 mg ER CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

چنانچه در خصوص "کپسول پیوسته رهش دترولیت 2 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تدبیر کالای جم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب