قرص گلوکونورم 50 میلی گرم


GLUCONORM® 50MG TAB

داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی کیش مدیفارم

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب