کپسول ریواستیگمین البرزدارو 3 میلی گرم

RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 3MG CAP

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

چنانچه در خصوص "کپسول ریواستیگمین البرزدارو 3 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی البرز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب