قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک

Matrica-Darouk Eff Tab Mouthwash

داروسازی ایران داروک [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قرص جوشان دهان شویه ماتریکا-داروک" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران داروک

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب