ساشه موسیلاکس

Mucilax Sachet

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "ساشه موسیلاکس" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب