پودر پسیلیوم دینه

Psyllium Powder

داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پودر پسیلیوم دینه" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب