ساشه رولاکس 5 گرم

Rulax 5gr Sachet

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "ساشه رولاکس 5 گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب