کپسول اسلیم مکس

Slimmax Capsule

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی
سمیه ابوالفتحی (1398/4/25)
ایا مصرف این دارو با وارفارین تداخل دارویی ندارد جزء موارد منع مصرف کسی ک وارفارین مصرف میکند نیست؟
مدیر سامانه (1398/4/28)
بهتر است اسلیم مکس استفاده نشود.

چنانچه در خصوص "کپسول اسلیم مکس" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب