قرص تریگ-لوو

Trig-low Tablet

داروسازی ایران داروک [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قرص تریگ-لوو" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران داروک

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب