پماد رکتوس

Rectus Ointment

داروسازی ایران داروک [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پماد رکتوس" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی ایران داروک

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب