قرص روکشدار آلیکوم

Alicom S.C. Tablet

داروسازی نیاک [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قرص روکشدار آلیکوم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب