پماد کالاندولا ان دی 2%

Calendula ND 2% Ointment

نانو دارو پؤوهان پردیس [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پماد کالاندولا ان دی 2%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب