لوسیون درماگل

Dermagol Lotion

داروسازی گل دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "لوسیون درماگل" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی گل دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب