قرص روکشدار سیستینول آکوت

Cystinol akut F.C.Tablet

بهستان بهداشت
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "قرص روکشدار سیستینول آکوت" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب