پماد بیزالن 30 گرم

Bisalen 30 gr Ointment

داروسازی نوتک فار [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پماد بیزالن 30 گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب