پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر

Capsicum porous plaster Plaster

پایدار فردا [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاستر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

پایدار فردا

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب