دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی شفا زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص شفا-لوراتادین 10 میلی گرم
SHAFA-LORATADINE 10MG TAB
1228042911 Loratadine
2
قرص روکشدار شفا-سوماتریپتان 50 میلی گرم
SHAFA-SUMATRIPTAN 50MG FC TAB
1228045226 Sumatriptan Succinate
3
قرص شفا-ناپروکسن 250 میلی گرم
SHAFA-NAPROXEN 250MG TAB
1228042935 Naproxen
4
قرص شفا-فاموتیدین 20 میلی گرم
SHAFA-FAMOTIDINE 20MG TAB
1228040832 Famotidine
5
قرص شفا-فاموتیدین 40 میلی گرم
SHAFA-FAMOTIDINE 40MG TAB
1228040849 Famotidine
6
ساشه کالوریت
CALORIT SACHET
1228058684 Oral Rehydration Solutions
7
قرص شفا-آتورواستاتین 10 میلی گرم
SHAFA-ATORVASTATIN 10MG TAB
1228042898 Atorvastatin Calcium
8
قرص شفا-آتورواستاتین 20 میلی گرم
SHAFA-ATORVASTATIN 20MG TAB
1228042904 Atorvastatin Calcium
9
قرص اوسیماکس
OSIMAX 10MG TAB
1228023279 Alendronate Sodium
10
قرص استامینوفن/کافئین-شفا 565میلی گرم
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA 500/65MG TAB
1228126512 ACETAMINOPHEN+CAFFEINE
11
قرص شفا-بیسموت 120 میلی گرم
SHAFA-BISMUTH 120MG TAB
1228048333 Bismuth Compounds
12
قرص شفا-هیوسین 10 میلی گرم
SHAFA-HYOSCINE 10MG TAB
1228048340 Hyoscine
13
قرص گریپین 1
GRIPIN 1 TAB
1228111327 Adult cold
14
قرص گریپین 2
GRIPIN 2 TAB
1228187544 Adult cold
15
قرص استامینوفن-شفا 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SHAFA 325MG TAB
1228107603 Acetaminophen
16
قرص استامینوفن-شفا 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SHAFA 500MG TAB
1228107610 Acetaminophen
17
قرص گریپین تری
GRIPIN3 TAB
1228111341 Adult cold
18
قرص جویدنی آ اس آ-شفا 100میلی گرم
ASA-SHAFA 100MG CHEWABLE TAB
1228105494 Aspirin
19
قرص شفا-استامینوفن کدئین 310میلی گرم
SHAFA-ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB
1228051296 Acetaminophen+Codeine
20
قرص شفا-آکاربوز 100 میلی گرم
SHAFA-ACARBOSE 100MG TAB
1228042928 Acarbose
21
قرص شفا-اکاربوز 50 میلی گرم
SHAFA-ACARBOSE 50MG TAB
1228042881 Acarbose
بازگشت به لیست شرکت ها