دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی شفا زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص جویدنی آ اس آ-شفا 100میلی گرم
ASA-SHAFA 100MG CHEWABLE TAB
1228105494 Aspirin
2
قرص شفا-ناپروکسن 250 میلی گرم
SHAFA-NAPROXEN 250MG TAB
1228042935 Naproxen
3
قرص استامینوفن-شفا 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SHAFA 500MG TAB
1228107610 Acetaminophen
4
قرص استامینوفن-شفا 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SHAFA 325MG TAB
1228107603 Acetaminophen
5
قرص شفا-لوراتادین 10 میلی گرم
SHAFA-LORATADINE 10MG TAB
1228042911 Loratadine
6
قرص شفا-هیوسین 10 میلی گرم
SHAFA-HYOSCINE 10MG TAB
1228048340 Hyoscine
7
قرص شفا-آکاربوز 100 میلی گرم
SHAFA-ACARBOSE 100MG TAB
1228042928 Acarbose
8
قرص شفا-اکاربوز 50 میلی گرم
SHAFA-ACARBOSE 50MG TAB
1228042881 Acarbose
9
قرص لیپوفیکس 20 میلی گرم
LIPOFIX 20MG TAB
1228042904 Atorvastatin
10
قرص لیپوفیکس 10 میلی گرم
LIPOFIX 10MG TAB
1228042898 Atorvastatin
11
قرص لیپوفیکس 40 میلی گرم
LIPOFIX 40MG TAB
1228105586 Atorvastatin
12
قرص آهسته رهش میوکاردین 6.4 میلی گرم
MYOCARDIN 6.4MG ER TAB
1228217623 Nitroglycerin
13
قرص آهسته رهش مایوکاردین 2.6 میلی گرم
MYOCARDIN 2.6MG ER TAB
1228217616 Nitroglycerin
14
قرص اوسیماکس 10 میلی گرم
OSIMAX 10MG TAB
1228023279 Alendronate
15
قرص اوسیماکس 70 میلی گرم
OSIMAX 70MG TAB
1228037986 Alendronate
16
ساشه کالوریت
CALORIT SACHET
1228058684 Oral Rehydration Solutions
17
قرص شفا-بیسموت 120 میلی گرم
SHAFA-BISMUTH 120MG TAB
1228048333 Bismuth Salts
18
قرص شفا-فاموتیدین 20 میلی گرم
SHAFA-FAMOTIDINE 20MG TAB
1228040832 Famotidine
19
قرص شفا-فاموتیدین 40 میلی گرم
SHAFA-FAMOTIDINE 40MG TAB
1228040849 Famotidine
20
قرص استامینوفن/کافئین-شفا 565میلی گرم
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA 500/65MG TAB
1228126512 Acetaminophen+Caffeine
21
قرص گریپین تری
GRIPIN3 TAB
1228111341 Adult cold
22
قرص گریپین 1
GRIPIN 1 TAB
1228111327 Adult cold
23
قرص گریپین 2
GRIPIN 2 TAB
1228187544 Adult cold
24
قرص شفا-استامینوفن کدئین 310میلی گرم
SHAFA-ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB
1228051296 Acetaminophen+Codeine
25
قرص آلگوويت® 1000م گ
ALGOVIT® 1000MG TAB
980021 Food Supplements for weight loss
بازگشت به لیست شرکت ها