دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی شفا زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص جویدنی آ اس آ-شفا 100میلی گرم
ASA-SHAFA 100MG CHEWABLE TAB
1228105494 Aspirin
2
قرص استامینوفن-شفا 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SHAFA 325MG TAB
1228107603 Acetaminophen
3
قرص استامینوفن-شفا 500 میلی گرم
ACETAMINOPHEN-SHAFA 500MG TAB
1228107610 Acetaminophen
4
قرص شفا-ناپروکسن 250 میلی گرم
SHAFA-NAPROXEN 250MG TAB
1228042935 Naproxen
5
قرص شفا-آکاربوز 100 میلی گرم
SHAFA-ACARBOSE 100MG TAB
1228042928 Acarbose
6
قرص شفا-اکاربوز 50 میلی گرم
SHAFA-ACARBOSE 50MG TAB
1228042881 Acarbose
7
قرص شفا-لوراتادین 10 میلی گرم
SHAFA-LORATADINE 10MG TAB
1228042911 Loratadine
8
قرص روکشدار شفا-سوماتریپتان 50 میلی گرم
SHAFA-SUMATRIPTAN 50MG FC TAB
1228045226 Sumatriptan Succinate
9
قرص شفا-هیوسین 10 میلی گرم
SHAFA-HYOSCINE 10MG TAB
1228048340 Hyoscine
10
قرص اوسیماکس
OSIMAX 10MG TAB
1228023279 Alendronate Sodium
11
قرص اوسیماکس 70 میلی گرم
OSIMAX 70MG TAB
1228037986 Alendronate Sodium
12
قرص شفا-بیسموت 120 میلی گرم
SHAFA-BISMUTH 120MG TAB
1228048333 Bismuth Salts
13
قرص شفا-فاموتیدین 20 میلی گرم
SHAFA-FAMOTIDINE 20MG TAB
1228040832 Famotidine
14
قرص شفا-فاموتیدین 40 میلی گرم
SHAFA-FAMOTIDINE 40MG TAB
1228040849 Famotidine
15
قرص لیپوفیکس 10 میلی گرم
LIPOFIX 10MG TAB
1228042898 Atorvastatin Calcium
16
قرص لیپوفیکس 20 میلی گرم
LIPOFIX 20MG TAB
1228042904 Atorvastatin Calcium
17
قرص لیپوفیکس 40 میلی گرم
LIPOFIX 40MG TAB
1228105586 Atorvastatin Calcium
18
قرص آهسته رهش میوکاردین 6.4 میلی گرم
MYOCARDIN 6.4MG ER TAB
1228217623 Nitroglycerin
19
قرص آهسته رهش مایوکاردین 2.6 میلی گرم
MYOCARDIN 2.6MG ER TAB
1228217616 Nitroglycerin
20
ساشه کالوریت
CALORIT SACHET
1228058684 Oral Rehydration Solutions
21
قرص گریپین تری
GRIPIN3 TAB
1228111341 Adult cold
22
قرص گریپین 1
GRIPIN 1 TAB
1228111327 Adult cold
23
قرص گریپین 2
GRIPIN 2 TAB
1228187544 Adult cold
24
قرص استامینوفن/کافئین-شفا 565میلی گرم
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA 500/65MG TAB
1228126512 Acetaminophen+Caffeine
25
قرص شفا-استامینوفن کدئین 310میلی گرم
SHAFA-ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB
1228051296 Acetaminophen+Codeine
26
قرص آلگوويت® 1000م گ
ALGOVIT® 1000MG TAB
980021 Food Supplements for weight loss
بازگشت به لیست شرکت ها