دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی مینو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص گلی بنکلامید-مینو 5 میلی گرم
GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB
1228034657 Glibenclamide
2
قرص مینو-فلووکسامین 50 میلی گرم
MINOO-FLUVOXAMINE 50MG TAB
1228047435 Fluvoxamine Maleate
3
آمپول دی هیدروارگوتامین-مینو 1میلی گرم/1میلی لیتر
DIHYDROERGOTAMINE-MINOO 1MG/1ML AMP
1228102752 Dihydroergotamine
4
قرص پروپانتلین-مینو 15 میلی گرم
PROPANTHELINE-MINOO 15MG TAB
1228139123 Propantheline Bromide
5
قرص ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم
VITAMIN K1-MINOO 10MG TAB
1228034633 Phytonadione
6
آمپول سیتی کولین-مینو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر
CITICOLINE-MINOO 250MG/2ML AMP
1228034763 Citicoline
7
قرص دی هیدروارگوتوکسین مینو 1.5 میلی گرم
DIHYDROERGOTOXINE MINOO 1.5MG TAB
1228034664 Dihydroergotoxine Mesylate
8
آمپول متیل ارگونووین مینو 0.2 میلی گرم/میلی لیتر
METHYLERGONOVINE MINOO 0.2MG/1ML AMP
1228034794 Methylergonovine Maleate
9
قرص متیل ارگونوین-مینو 0.125 میلی گرم
METHYLERGONOVINE-MINOO 0.125MG TAB
1228034800 Methylergonovine Maleate
10
کپسول ژلاتین مینوفن 500 میلی گرم
MINOPHEN 500MG SOFT GEL CAP
1228202551 Acetaminophen
11
شربت استامینوفن مینو 60 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN MINOO 60ML SYRUP
1228066801 Acetaminophen
12
کپسول نرم مینوژل 400 میلی گرم
MINOGEL 400MG SOFT GEL CAP
1228186837 Ibuprofen
13
قرص دیفنوکسیلات-مینو 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE-MINOO 2.5MG TAB
1228034718 Diphenoxylate Hydrochloride
14
آمپول کلسیم گلوکونات مینو 10% 10 میلی لیتر
CALCIUM GLUCONATE MINOO 10% 10ML AMP
1228034831 Calcium Supplements
15
قرص جوشان کلسیم فورت مینو
CALCIUM FORTE MINOO EFF TAB
1228034855 Calcium Supplements
16
قرص مینو-برموکریپتین 2.5 میلی گرم
MINOO-BROMOCRIPTINE 2.5MG TAB
1228034701 Bromocriptine Mesilate
17
قرص کابرگولین-مینو 1 میلی گرم
CABERGULINE-MINOO® 1MG TAB
1228135514 Cabergoline
18
قرص آملودیپین-مینو 5 میلی گرم
AMLODIPINE-MINOO 5MG TAB
1228055126 Amlodipine Besilate
19
قرص تیوریدازین-مینو 25 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 25MG TAB
1228033995 Thioridazine
20
قرص تیوریدازین-مینو 10 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 10MG TAB
1228034008 Thioridazine
21
قرص تیوریدازین-مینو 100 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 100MG TAB
1228033988 Thioridazine
22
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 2% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-MINOO 2% 60ML TOP SOL
1228092077 Minoxidil-Topical
23
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 5% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-MINOO 5% 60MLTOP SOL
1228092084 Minoxidil-Topical
24
قرص دی کلد
DAY COLD TAB
1228072178 Adult cold
25
قرص نایت کلد
NIGHT COLD TAB
1228072185 Adult cold
26
پماد مینو-برن
MINOO-BURN OINTMENT
1228034756 Burn Ointment
27
شربت اکسپکتورانت-مینو
EXPECTORANT-MINOO SYRUP
1228033773 Expectorant
28
پماد مینو-زینک اکساید
MINOO-ZINC OXIDE 20% 30G OINT
1228046582 Zinc Oxide
29
قرص آنتوسیانوزید آ- مینو
ANTHOSYANOSIDE A-MINOO TAB
1228033957 Anthocyanoside A
30
قرص مینو-متفورمین 500 میلی گرم
MINOO-METFORMIN 500MG TAB
1228033940 Metformin Hydrochloride
31
قرص هالوپریدول-مینو 0.5 میلی گرم
HALOPRIDOL-MINOO 0.5MG TAB
1228034671 Haloperidol
32
قرص اسپیرانولاکتون مینو 25 میلی گرم
SPIRONOLACTONE MINOO 25MG TAB
1228033964 Spironolactone
33
قرص اسپیرانولاکتون مینو 100 میلی گرم
SPIRONOLACTONE MINOO 100MG TAB
1228034619 Spironolactone
34
سوسپانسیون ام جی اس-مینو
ALUMINIUM MGS-MINOO SUSP
1228049392 Aluminium MGS
35
قرص کلماستین-مینو 1 میلی گرم
CLEMASTINE-MINOO 1MG TAB
1228034787 Clemastine Fumarate
36
آمپول مینو-کلماستین 2 میلی گرم/2میلی لیتر
MINOO-CLEMASTINE 2MG/2ML AMP
1228034770 Clemastine Fumarate
37
قرص کلوزاپین-مینو 100 میلی گرم
CLOZAPINE-MINOO 100MG TAB
1228034640 Clozapine
38
قرص کلوزاپین-مینو 25 میلی گرم
CLOZAPINE-MINOO 25MG TAB
1228034626 Clozapine
39
قرص ارگوتامین سی-مینو
ERGOTAMINE C-MINOO TAB
1228034695 Ergotamine-C
40
قرص استامینوفن کدئین-مینو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE-MINOO (300+10)MG TAB
1228054709 Acetaminophen+Codeine
41
کپسول سافت ژل مینوفن-سی 300/10 میلی گرم
MINOPHEN-C 300/10MG SOFT GEL CAP
1228202568 Acetaminophen+Codeine
42
قرص اورلپت مینو 200 میلی گرم
ORLEPT MINOO 200MG TAB
1228074653 Sodium Valproate
43
قرص مینو-سرترالین 50 میلی گرم
MINOO-SERTRALIN 50MG TAB
1228038983 Sertraline Hydrochloride
44
قرص مینو-سرترالین 100 میلی گرم
MINOO-SERTRALIN 100MG TAB
1228038990 Sertraline Hydrochloride
45
سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر
MINOOMAG 8% 240ML SUSP
1228034725 Magnesium Hydroxide
46
قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB
1228130076 Carnitine
47
شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP
1228068959 Carnitine
بازگشت به لیست شرکت ها