دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی مینو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول نرم مینوژل 400 میلی گرم
MINOGEL 400MG SOFT GEL CAP
1228186837 Ibuprofen
2
کپسول ژلاتین مینوفن 500 میلی گرم
MINOPHEN 500MG SOFT GEL CAP
1228202551 Acetaminophen
3
شربت استامینوفن مینو 60 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN MINOO 60ML SYRUP
1228066801 Acetaminophen
4
قرص مینو-سرترالین 50 میلی گرم
MINOO-SERTRALIN 50MG TAB
1228038983 Sertraline
5
قرص مینو-سرترالین 100 میلی گرم
MINOO-SERTRALIN 100MG TAB
1228038990 Sertraline
6
قرص گلی بنکلامید-مینو 5 میلی گرم
GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB
1228034657 Glibenclamide
7
قرص مینو-متفورمین 500 میلی گرم
MINOO-METFORMIN 500MG TAB
1228033940 Metformin
8
قرص مینو-فلووکسامین 50 میلی گرم
MINOO-FLUVOXAMINE 50MG TAB
1228047435 Fluvoxamine
9
قرص اورلپت مینو 200 میلی گرم
ORLEPT MINOO 200MG TAB
1228074653 Sodium Valproate
10
قرص پروپانتلین-مینو 15 میلی گرم
PROPANTHELINE-MINOO 15MG TAB
1228139123 Propantheline
11
قرص تیوریدازین-مینو 10 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 10MG TAB
1228034008 Thioridazine
12
قرص تیوریدازین-مینو 25 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 25MG TAB
1228033995 Thioridazine
13
قرص تیوریدازین-مینو 100 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 100MG TAB
1228033988 Thioridazine
14
قرص کلوزاپین-مینو 100 میلی گرم
CLOZAPINE-MINOO 100MG TAB
1228034640 Clozapine
15
قرص کلوزاپین-مینو 25 میلی گرم
CLOZAPINE-MINOO 25MG TAB
1228034626 Clozapine
16
قرص هالوپریدول-مینو 0.5 میلی گرم
HALOPRIDOL-MINOO 0.5MG TAB
1228034671 Haloperidol
17
قرص کلماستین-مینو 1 میلی گرم
CLEMASTINE-MINOO 1MG TAB
1228034787 Clemastine
18
آمپول مینو-کلماستین 2 میلی گرم/2میلی لیتر
MINOO-CLEMASTINE 2MG/2ML AMP
1228034770 Clemastine
19
آمپول دی هیدروارگوتامین-مینو 1میلی گرم/1میلی لیتر
DIHYDROERGOTAMINE-MINOO 1MG/1ML AMP
1228102752 Dihydroergotamine
20
آمپول کلسیم گلوکونات مینو 10% 10 میلی لیتر
CALCIUM GLUCONATE MINOO 10% 10ML AMP
1228034831 Calcium
21
قرص اسپیرانولاکتون مینو 100 میلی گرم
SPIRONOLACTONE MINOO 100MG TAB
1228034619 Spironolactone
22
قرص اسپیرانولاکتون مینو 25 میلی گرم
SPIRONOLACTONE MINOO 25MG TAB
1228033964 Spironolactone
23
قرص جوشان کلسیم فورت مینو
CALCIUM FORTE MINOO EFF TAB
1228034855 Calcium
24
قرص جوشان کلسیم-ویتامین ث مینو
CALCIUM+VITAMIN C Minoo EFF
980159 Calcium
25
پماد مینو-زینک اکساید
MINOO-ZINC OXIDE 20% 30G OINT
1228046582 Zinc Oxide
26
قرص آملودیپین-مینو 5 میلی گرم
AMLODIPINE-MINOO 5MG TAB
1228055126 Amlodipine
27
قرص کابرگولین-مینو 1 میلی گرم
CABERGULINE-MINOO® 1MG TAB
1228135514 Cabergoline
28
قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB
1228130076 Carnitine
29
شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP
1228068959 Carnitine
30
قرص ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم
VITAMIN K1-MINOO 10MG TAB
1228034633 Phytonadione
31
آمپول سیتی کولین-مینو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر
CITICOLINE-MINOO 250MG/2ML AMP
1228034763 Citicoline
32
آمپول متیل ارگونووین مینو 0.2 میلی گرم/میلی لیتر
METHYLERGONOVINE MINOO 0.2MG/1ML AMP
1228034794 Methylergonovine Maleate
33
قرص متیل ارگونوین-مینو 0.125 میلی گرم
METHYLERGONOVINE-MINOO 0.125MG TAB
1228034800 Methylergonovine Maleate
34
شربت اکسپکتورانت-مینو
EXPECTORANT-MINOO SYRUP
1228033773 Expectorant
35
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس-مینو
ALUMINIUM MGS-MINOO SUSP
1228049392 Aluminium MGS
36
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 2% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-MINOO 2% 60ML TOP SOL
1228092077 Minoxidil-Topical
37
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 5% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-MINOO 5% 60MLTOP SOL
1228092084 Minoxidil-Topical
38
قرص مینو-برموکریپتین 2.5 میلی گرم
MINOO-BROMOCRIPTINE 2.5MG TAB
1228034701 Bromocriptine
39
محلول خوراکی کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د مینو 4
CAL+ZINC+MG+D4 Minoo liquid
980102 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
40
قرص کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د3 مینو
CAL+ZINC+MG+D3 Minoo Tab
980100 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
41
قرص دیفنوکسیلات-مینو 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE-MINOO 2.5MG TAB
1228034718 Diphenoxylate
42
سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر
MINOOMAG 8% 240ML SUSP
1228034725 Magnesium Hydroxide
43
شربت گریپ میکسچر
Gripe mixture Syrup
990051 Mentha piperita+Mentha spicata+Carum carvi+Zingiber officinale
44
قرص آنتوسیانوزید آ- مینو
ANTHOSYANOSIDE A-MINOO TAB
1228033957 Anthocyanoside A
45
قرص دی هیدروارگوتوکسین مینو 1.5 میلی گرم
DIHYDROERGOTOXINE MINOO 1.5MG TAB
1228034664 Dihydroergotoxine Mesylate
46
قرص دی کلد
DAY COLD TAB
1228072178 Adult cold
47
قرص نایت کلد
NIGHT COLD TAB
1228072185 Adult cold
48
پماد مینو-برن
MINOO-BURN OINTMENT
1228034756 Burn Ointment
49
قرص ارگوتامین سی-مینو
ERGOTAMINE C-MINOO TAB
1228034695 Ergotamine-C
50
قرص استامینوفن کدئین-مینو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE-MINOO (300+10)MG TAB
1228054709 Acetaminophen+Codeine
51
کپسول سافت ژل مینوفن-سی 300/10 میلی گرم
MINOPHEN-C 300/10MG SOFT GEL CAP
1228202568 Acetaminophen+Codeine
بازگشت به لیست شرکت ها