دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی مینو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول نرم مینوژل 400 میلی گرم
MINOGEL 400MG SOFT GEL CAP
1228186837 Ibuprofen
2
کپسول ژلاتین مینوفن 500 میلی گرم
MINOPHEN 500MG SOFT GEL CAP
1228202551 Acetaminophen
3
شربت استامینوفن مینو 60 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN MINOO 60ML SYRUP
1228066801 Acetaminophen
4
قرص مینو-فلووکسامین 50 میلی گرم
MINOO-FLUVOXAMINE 50MG TAB
1228047435 Fluvoxamine
5
قرص اورلپت مینو 200 میلی گرم
ORLEPT MINOO 200MG TAB
1228074653 Sodium Valproate
6
قرص پروپانتلین-مینو 15 میلی گرم
PROPANTHELINE-MINOO 15MG TAB
1228139123 Propantheline
7
قرص کلوزاپین-مینو 100 میلی گرم
CLOZAPINE-MINOO 100MG TAB
1228034640 Clozapine
8
قرص کلوزاپین-مینو 25 میلی گرم
CLOZAPINE-MINOO 25MG TAB
1228034626 Clozapine
9
قرص کلماستین-مینو 1 میلی گرم
CLEMASTINE-MINOO 1MG TAB
1228034787 Clemastine
10
آمپول مینو-کلماستین 2 میلی گرم/2میلی لیتر
MINOO-CLEMASTINE 2MG/2ML AMP
1228034770 Clemastine
11
قرص هالوپریدول-مینو 0.5 میلی گرم
HALOPRIDOL-MINOO 0.5MG TAB
1228034671 Haloperidol
12
آمپول دی هیدروارگوتامین-مینو 1میلی گرم/1میلی لیتر
DIHYDROERGOTAMINE-MINOO 1MG/1ML AMP
1228102752 Dihydroergotamine
13
قرص آملودیپین-مینو 5 میلی گرم
AMLODIPINE-MINOO 5MG TAB
1228055126 Amlodipine
14
قرص اسپیرانولاکتون مینو 100 میلی گرم
SPIRONOLACTONE MINOO 100MG TAB
1228034619 Spironolactone
15
قرص اسپیرانولاکتون مینو 25 میلی گرم
SPIRONOLACTONE MINOO 25MG TAB
1228033964 Spironolactone
16
پماد مینو-زینک اکساید
MINOO-ZINC OXIDE 20% 30G OINT
1228046582 Zinc Oxide
17
قرص کابرگولین-مینو 1 میلی گرم
CABERGULINE-MINOO® 1MG TAB
1228135514 Cabergoline
18
قرص مینو-برموکریپتین 2.5 میلی گرم
MINOO-BROMOCRIPTINE 2.5MG TAB
1228034701 Bromocriptine
19
قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB
1228130076 Carnitine
20
شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP
1228068959 Carnitine
21
قرص دیفنوکسیلات-مینو 2.5 میلی گرم
DIPHENOXYLATE-MINOO 2.5MG TAB
1228034718 Diphenoxylate
22
قرص ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم
VITAMIN K1-MINOO 10MG TAB
1228034633 Phytonadione
23
سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر
MINOOMAG 8% 240ML SUSP
1228034725 Magnesium Hydroxide
24
آمپول متیل ارگونووین مینو 0.2 میلی گرم/میلی لیتر
METHYLERGONOVINE MINOO 0.2MG/1ML AMP
1228034794 Methylergonovine Maleate
25
قرص متیل ارگونوین-مینو 0.125 میلی گرم
METHYLERGONOVINE-MINOO 0.125MG TAB
1228034800 Methylergonovine Maleate
26
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس-مینو
ALUMINIUM MGS-MINOO SUSP
1228049392 Aluminium MGS
27
قرص مینو-سرترالین 50 میلی گرم
MINOO-SERTRALIN 50MG TAB
1228038983 Sertraline
28
قرص مینو-سرترالین 100 میلی گرم
MINOO-SERTRALIN 100MG TAB
1228038990 Sertraline
29
قرص گلی بنکلامید-مینو 5 میلی گرم
GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB
1228034657 Glibenclamide
30
قرص کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د3 مینو
CAL+ZINC+MG+D3 Minoo Tab
980100 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
31
محلول خوراکی کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د مینو 4
CAL+ZINC+MG+D4 Minoo liquid
980102 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
32
قرص مینو-متفورمین 500 میلی گرم
MINOO-METFORMIN 500MG TAB
1228033940 Metformin
33
قرص دی هیدروارگوتوکسین مینو 1.5 میلی گرم
DIHYDROERGOTOXINE MINOO 1.5MG TAB
1228034664 Dihydroergotoxine Mesylate
34
قرص دی کلد
DAY COLD TAB
1228072178 Adult cold
35
قرص نایت کلد
NIGHT COLD TAB
1228072185 Adult cold
36
پماد مینو-برن
MINOO-BURN OINTMENT
1228034756 Burn Ointment
37
قرص ارگوتامین سی-مینو
ERGOTAMINE C-MINOO TAB
1228034695 Ergotamine-C
38
قرص تیوریدازین-مینو 10 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 10MG TAB
1228034008 Thioridazine
39
قرص تیوریدازین-مینو 25 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 25MG TAB
1228033995 Thioridazine
40
قرص تیوریدازین-مینو 100 میلی گرم
THIORIDAZINE-MINOO 100MG TAB
1228033988 Thioridazine
41
کپسول سافت ژل مینوفن-سی 300/10 میلی گرم
MINOPHEN-C 300/10MG SOFT GEL CAP
1228202568 Acetaminophen+Codeine
42
قرص استامینوفن کدئین-مینو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE-MINOO (300+10)MG TAB
1228054709 Acetaminophen+Codeine
43
قرص آنتوسیانوزید آ- مینو
ANTHOSYANOSIDE A-MINOO TAB
1228033957 Anthocyanoside A
44
آمپول کلسیم گلوکونات مینو 10% 10 میلی لیتر
CALCIUM GLUCONATE MINOO 10% 10ML AMP
1228034831 Calcium Supplements
45
قرص جوشان کلسیم-ویتامین ث مینو
CALCIUM+VITAMIN C Minoo EFF
980159 Calcium Supplements
46
قرص جوشان کلسیم فورت مینو
CALCIUM FORTE MINOO EFF TAB
1228034855 Calcium Supplements
47
آمپول سیتی کولین-مینو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر
CITICOLINE-MINOO 250MG/2ML AMP
1228034763 Citicoline
48
شربت اکسپکتورانت-مینو
EXPECTORANT-MINOO SYRUP
1228033773 Expectorant
49
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 2% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-MINOO 2% 60ML TOP SOL
1228092077 Minoxidil-Topical
50
محلول موضعی ماینوکسیدیل-مینو 5% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-MINOO 5% 60MLTOP SOL
1228092084 Minoxidil-Topical
51
شربت گریپ میکسچر
Gripe mixture Syrup
990051 Mentha piperita+Mentha spicata+Carum carvi+Zingiber officinale
بازگشت به لیست شرکت ها