دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی ایران هورمون زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص کاملوکس 7.5 میلی گرم
CAMELOX 7.5MG TAB
1228132476 Meloxicam
2
قرص کاملوکس 15 میلی گرم
CAMELOX 15MG TAB
1228129308 Meloxicam
3
قرص متگلیندین 500 میلی گرم
METGLINDINE 500MG TAB
1228074059 Metformin
4
قرص فلوتاناکس 250 میلی گرم
FLUTANAX 250MG TAB
1228127878 Flutamide
5
قرص تاموکسیفن ایران هورمون 20 میلی گرم
TAMOXIFEN IRANHORMON 20MG TAB
1228030451 Tamoxifen
6
قرص تاموکسیفن ایرن هورمون 10 میلی گرم
TAMOXIFEN IRAN HORMON 10MG TAB
1228040887 Tamoxifen
7
قرص لوتنسین 50 میلی گرم
LOTENSIN 50MG TAB
1228052958 Losartan
8
قرص کتورولاک ایران هورمون 10 میلی گرم
KETOROLAC IRAN HORMON 10MG TAB
1228176494 Ketorolac
9
قرص ناپرون 500 میلی گرم
NAPRON 500MG TAB
1228052118 Naproxen
10
قرص ناپرون 250 میلی گرم
NAPRON 250MG TAB
1228064524 Naproxen
11
قرص لوتنسین 25 میلی گرم
LOTENSIN 25MG TAB
1228145278 Losartan
12
قرص لتروفم 2.5 میلی گرم
LETROFEM 2.5MG TAB
1228048067 Letrozole
13
قرص دگزامتازون ایران هورمون 0.5 میلی گرم
DEXAMETHASONE IRANHORMONE 0.5MG TAB
1228036163 Dexamethasone
14
آمپول دگزامتازون ایران هورمون 8 میلی کرم/2میلی لیتر
DEXAMETHASONE IRANHORMONE 8MG/2ML AMP
1228052965 Dexamethasone
15
آمپول دپوکورتین 40 میلی گرم/میلی لیتر
DEPOCORTINE 40MG/1ML AMP
1228040375 Methylprednisolone
16
قرص کاردیواسک 5 میلی گرم
CARDIVASC 5MG TAB
1228058172 Amlodipine
17
قرص پلاگرول 75 میلی گرم
PLAGROL 75MG TAB
1228059544 Clopidogrel
18
قرص بتامتازون آی اچ
BETAMETHASONE IH TAB
1228047213 Betamethasone
19
آمپول بتامتازون-آی اچ 4 میلی گرم/1میلی لیتر
BETAMETHASONE-IH 4MG/1ML AMP
1228052088 Betamethasone
20
آمپول سیناکران
SYNACRAN AMP
1228035647 Tetracosactide
21
قرص نیزوپرد 50 میلی گرم
NISOPRED 50 MG TAB
1228033490 Prednisolone
22
قرص نیزوپرد 5 میلی گرم
NISOPRED 5MG TAB
1228027680 Prednisolone
23
قرص نیزوپرد 20 میلی گرم
NISOPRED 20MG TAB
1228151866 Prednisolone
24
آمپول کورتیران 40 میلی گرم
CORTIRAN 40MG AMP
1228028625 Triamcinolone
25
آمپول آتراکورین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
ATRACORIN 50MG/5ML AMP
1228076466 Atracurium Besilate
26
آمپول آتراکورین 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر
ATRACORIN 25MG/2.5ML AMP
1228076459 Atracurium Besilate
27
آمپول سیس-آتروکورین 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
CIS ATRACORINE® 2MG/ML 5ML AMP
1228165757 Atracurium Besilate
28
قرص برموکریپتین ایران هورمون 2.5 میلی گرم
BROMOCRIPTINE IRAN HORMON 2.5MG TAB
1228032189 Bromocriptine
29
آمپول بنورویت
BENOUROVIT AMP
1228126765 Vitamin B Complex
30
آمپول ویتامین ب کمپلکس ایران هورمون
VITAMIN B COMPLEX IRANHORMONE AMP
1228039027 Vitamin B Complex
31
آمپول بیتاویون 1000میکروگرم
BITAVION 1000MCG/1ML AMP
1228123818 Vitamin B12
32
آمپول بیتاویون 100 میکروگرم
BITAVION 100MCG/1ML AMP
1228052095 Vitamin B12
33
قرص مدروفم 5 میلی گرم
MEDROFEM 5MG TAB
1228050749 Medroxyprogesterone Acetate
34
آمپول دپوژسترون 150 میلی گرم/1میلی لیتر
DEPOGESTRONE 150MG/1ML AMP
1228052989 Medroxyprogesterone Acetate
35
لونژیل 0.75 میلی گرم
LONGIL 0.75MG TAB
1228062032 Levonorgestrel
36
قرص لونژیل 1.5 میلی گرم
LONGIL 1.5MG TAB
1228179433 Levonorgestrel
37
قرص رالوکسن 60 میلی گرم
RALOXEN 60MG TAB
1228054129 Raloxifene
38
قرص متی مازول ایران هورمون 5 میلی گرم
METHIMAZOLE IRANHORMONE 5MG TAB
1228041044 Methimazole
39
قرص اووستاپ-اچ
OVUSTOP-H TAB
1228033506 Contraceptive HD
40
قرص ویتا اچ
VITA H Tab
1800171 Biotin
41
قرص اوومید 50 میلی گرم
OVUMID 50MG TAB
1228045578 Clomifene Citrate
42
قرص آندروستین 50 میلی گرم
ANDROSTIN 50MG TAB
1228044991 Cyproterone Acetate
43
قرص جستیران 40 میلی گرم
GESTIRAN 40MG TAB
1228028632 Megestrol
44
قرص لوکسین 0.1 میلی گرم
LEVOXINE 0.1MG TAB
1228042713 Levothyroxine Sodium
45
قرص لوکسین 50 میکرو گرم
LEVOXINE 50MCG TAB
1228106675 Levothyroxine Sodium
46
قرص لووکسین 0.075 میلی گرم
LEVOXINE 0.075MG TAB
1228153815 Levothyroxine Sodium
47
قرص پرواوراسیل 50 میلی گرم
PROURACIL 50MG TAB
1228047404 Propylthiouracil
48
قرص اووستاپ-ال
OVUSTOP-L® TAB
1228089350 Contraceptive LD
49
آمپول دیوفم 25+5 میلی گرم/0.5میلی لیتر
DEPOFEM (25+5)MG/0.5ML AMP
1228052972 Medroxyprogesterone+Estradiol
50
قرص فلدیران 28 عددی
FELDIRAN® X28 TAB BOX
1228033513 Contraceptive LD+Fe
51
قرص کلازکس 80 میلی گرم
CLAZEX 80MG TAB
1228099021 Gliclazide
52
قرص تربوتالین-آی اچ 5 میلی گرم
TERBUTALINE-IH 5MG TAB
1228030482 Terbutaline
53
قرص اسلاکتون 25 میلی گرم
SLACTONE®25MG TAB
1228040368 Spironolactone
54
قرص اسلاکتون 100 میلی گرم
SLACTONE® 100MG TAB
1228040351 Spironolactone
55
آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات آی اچ 5میلی گرم/میلی لیتر
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE IH 5MG/1ML AMP
1228049101 Desoxycorticosterone Acetate
56
قرص کابرلین 1 میلی گرم
CABERLIN 1MG TAB
1228113239 Cabergoline
57
قرص کابرلین 0.5 میلی گرم
CABERLIN 0.5MG TAB
1228131370 Cabergoline
58
آمپول سان ویت 300000واحد
SUNVIT 300,000U AMP
1228052125 Vitamin D3
59
آمپول دکاندرولون 25 میلی گرم/میلی لیتر
DECANDROLONE 25MG/1ML AMP
1228039010 Nandrolone
60
آمپول ناندرولون فن پروپیونات آی اچ 25میلی گرم/1 میلی لیتر
NANDROLONE PHENPROPIONATE IH 25MG/1ML AMP
1228039003 Nandrolone
61
قرص اکسی متولون ایران هورمون 50 میلی گرم
OXYMETHOLONE IRANHORMON 50MG TAB
1228030468 Oxymetholone
62
آمپول پروژسترون ایران هورمون 50 میلی گرم
PROGESTERONE IRANHORMONE 50MG/1ML AMP
1228039942 Progesterone
63
آمپول پروژسترون ایران هورمون 25 میلی گرم
PROGESTERONE IRANHORMONE 25MG AMP
1228039959 Progesterone
64
قرص اتیسترون
ETISTERONE TAB
1228095399 Cyproterone Compound
65
قرص روکشدار بن کر
BONE CARE F.C TAB
980089 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
66
قرص هیدروکورتیزون ایران هورمون 10میلی گرم
HYDROCORTISONE IRANHORMON 10MG TAB
1228041037 Hydrocortisone-Systemic
67
آمپول لیدوکایین ایران هورمون 2% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE IRAN HORMON 2% 5ML AMP
1228143540 Lidocaine-Systemic
68
قرص دزوسپتیو 21 عددی
DESOCEPTIVE X21 TAB
1228030475 Contraceptive DE
69
قرص کنتراسمین 3/0.03 میلی گرم
CONTRASMINE 3/0.03MG TAB
1228179792 Drospirenone+Ethinylestradiol
بازگشت به لیست شرکت ها