دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی اهورا دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول رمی کلد
Remicold Capsule
1228107900 سرخارگل
2
محلول خوراکی سداسل
SEDASOL Oral Solution
1228111358 گل ساعتی
3
قرص جینکورا
Gincora Tablet
1228103544 جینکو بیلوبا
4
کپسول لیپوران
Liporan Capsule
1228103575 کنگرفرنگی
بازگشت به لیست شرکت ها