دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تسنیم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم
VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP
1228156342 Diclofenac
2
قرص ناپتین 375 میلی گرم
NAPTIN 375MG TAB
1228200649 Naproxen
3
قرص گلیرز 0.5 میلی گرم
GLYROZE 0.5MG TAB
1228123375 Repaglinide
4
قرص گلیرز ۱ میلی گرم
GLYROZE 1MG TAB
1228123382 Repaglinide
5
قرص گلیروز 2 میلی گرم
GLYROZE 2MG TAB
1228123399 Repaglinide
6
قرص آسمورال 10
ASMORAL 10
1228115233 Montelukast Sodium
7
قرص پلاتومد 75 میلی گرم
PLATOMED 75MG TAB
1228105432 Clopidogrel
8
کپسول پروترال 0.4 میلی گرم
PROTRAL 0.4MG CAP
1228113314 Tamsulosin
9
کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP
1228113321 Pantoprazole
10
قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB
1228130359 Amlodipine+Atorvastatin
11
قرص آلزیکسا 10 میلی گرم
ALZIXA 10MG TAB
1228113291 Memantine Hydrochloride
12
قرص آلزیکسا 5 میلی گرم
ALZIXA 5MG TAB
1228113307 Memantine Hydrochloride
13
قرص زوکامکس
ZOCAMAX TAB
1228177873 Adult cold
14
قرص زوکاماکس پلاس
ZOCAMAX PLUS TAB
1228184673 Adult cold
بازگشت به لیست شرکت ها