دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی تسنیم زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم
VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP
1228156342 Diclofenac
2
قرص ناپتین 375 میلی گرم
NAPTIN 375MG TAB
1228200649 Naproxen
3
قرص فکسوفنادین تسنیم 120 میلی گرم
FEXOFENADINE TASNIM 120MG TAB
1228221552 Fexofenadine
4
قرص فکسوفنادین تسنیم 60 میلی گرم
FEXOFENADINE TASNIM 60MG TAB
1228221569 Fexofenadine
5
قرص گلی رز 2 میلی گرم
GLYROZE 2MG TAB
1228123399 Repaglinide
6
قرص گلی رز 0.5 میلی گرم
GLYROZE 0.5MG TAB
1228123375 Repaglinide
7
قرص گلی رز ۱ میلی گرم
GLYROZE 1MG TAB
1228123382 Repaglinide
8
قرص آسمورال 10
ASMORAL 10
1228115233 Montelukast
9
کپسول پروترال 0.4 میلی گرم
PROTRAL 0.4MG CAP
1228113314 Tamsulosin
10
قرص پلاتومد 75 میلی گرم
PLATOMED 75MG TAB
1228105432 Clopidogrel
11
قرص آلزیکسا 10 میلی گرم
ALZIXA 10MG TAB
1228113291 Memantine
12
قرص آلزیکسا 5 میلی گرم
ALZIXA 5MG TAB
1228113307 Memantine
13
کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP
1228113321 Pantoprazole
14
کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرم
PANTOPRAZOLE TASNIM 20MG CAP
1228113338 Pantoprazole
15
قرص زوکاماکس پلاس
ZOCAMAX PLUS TAB
1228184673 Adult cold
16
قرص زوکامکس
ZOCAMAX TAB
1228177873 Adult cold
17
قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB
1228130359 Amlodipine+Atorvastatin
بازگشت به لیست شرکت ها