دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Pramipexole
گروه دارویی: Antiparkinsonian Drugs
داروهای ضد پارکینسون
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BOEHRINGER INGELHEIM داروسازی اسوه داروسازی تولید دارو داروسازی سبحان دارو
PHARMASCIENCE داروسازی بهستان تولید داروسازی رها داروسازی عبیدی
   
   موارد مصرف

ضد پارکینسون (آگونیست دوپامین غیر ارگوت).
بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک

 
   مکانیسم اثر

دارو از طریق تحریک رسپتورهای دوپامین (D2, D3) در ناحیه اجسام مخطط سبب فعالیت رسپتورهای دوپامین در ناحیه اجسام مخطط و جسم سیاه می شود.

 
  فارماکوکينتيک

دارو پس از مصرف خوراکی به خوبی جذب شده، دارای فراهم زیستی حدود 90% می باشد. دارو به میزان 15% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دفعی دارو 8-12 ساعت می باشد.

 
   موارد منع مصرف
 
   هشدارها
 
   عوارض جانبي

فراموشی، آستنی، گیجی، سرگیجه، رویاهای آشفته، دیستونی، دیس کینزی، سندروم اکستراپیرامیدال، تب، هالوسیناسیون، هیپرتونی، بی خوابی، واکنش های پارانوئید، درد قفسه سینه، ادم ژنرالیزه، ادم محیطی، هایپوتانسیون اورتوستاتیک، اختلال تطابق، دوبینی، رینیت، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، کاهش میل جنسی، بی اختیاری ادراری، عفونت دستگاه ادراری، آرتریت، میاستنی، پنومونی، اختلالات پوستی.

 
   تداخل دارویی

الف- سایمتیدین، رانیتیدین، دیلتیازم، کینیدین، وراپامیل، تریامترن ممکن است سبب کاهش کلیرنس پرامی پکسول شوند.
ب- آنتاگونیست های دوپامین مانند بوتیروفنون، متوکلوپرامید، فنوتیازین، تیوتیکسن ها ممکن است سبب کاهش افیکاسی پرامی پکسول شوند.
ج- مصرف همزمان این دارو با لئودوپا ممکن است سبب افزایش حداکثر سطح پلاسمایی لئودوپا گردد و در نتیجه تنظیم دوز لئودوپا ضروری است.

 
   نکات قابل توصيه
 
   مقدار مصرف

در ابتدا 0.375mg از راه خوراکی روزانه در 3دوز منقسم تجویز می شود. نباید دوز دارو را درفواصل کمتر از 5-7 روز افزایش داد. می توان هر هفته 0.75mg در دوزهای منقسم به دوز دارو اضافه کرد. ماکزیمم دوز مصرفی 1.5mg، 3 بار در روز است که باید در هفته هفتم به این میزان رسید. رنج دوز نگهدارنده از 1.5-4.5mg روزانه در 3 دوز منقسم متغیر است.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم
BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
 شفایاب گستر
قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.75 میلی گرم
BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
 شفایاب گستر
قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.375 میلی گرم
BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
 شفایاب گستر
قرص سیفرول 0.088 میلی گرم(0.125میلی گرم)
BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
 شفایاب گستر
قرص سیفرول 0.7میلی گرم(1 میلی گرم)
BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
 شفایاب گستر
قرص سیفرول 0.18 میلی گرم(0.25 میلی گرم)
BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
 شفایاب گستر
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.35 میلی گرم
PHARMASCIENCE [ کانادا ]
 نیک یار طب
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.7 میلی گرم
PHARMASCIENCE [ کانادا ]
 نیک یار طب
قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.18 میلی گرم
PHARMASCIENCE [ کانادا ]
 نیک یار طب
قرص رستین 0.7 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
قرص رستین 0.18 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
قرص پرامیپکسول بهستان تولید 0.18 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]
 
قرص پرامیپکسول تولید دارو 0.7 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص پارکیسول 0.7 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص پارکیسول 0.18 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص سوپکسول 0.7 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص سوپکسول 0.18 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
SIFROL ER Tablet 1.5 mg
BOEHRINGER INGELHEIM [ GERMANY ]
 شفایاب گستر
SIFROL ER Tablet 0.75 mg
BOEHRINGER INGELHEIM [ GERMANY ]
 شفایاب گستر
SIFROL ER Tablet 0.375 mg
BOEHRINGER INGELHEIM [ GERMANY ]
 شفایاب گستر
SIFROL Tablet 0.088 mg(0.125mg)
BOEHRINGER INGELHEIM [ GERMANY ]
 شفایاب گستر
SIFROL Tablet 0.7mg(1 mg)
BOEHRINGER INGELHEIM [ GERMANY ]
 شفایاب گستر
SIFROL Tablet 0.18 mg(0.25mg)
BOEHRINGER INGELHEIM [ GERMANY ]
 شفایاب گستر
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.35 mg
PHARMASCIENCE [ CANADA ]
 نیک یار طب
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.7 mg
PHARMASCIENCE [ CANADA ]
 نیک یار طب
PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.18 mg
PHARMASCIENCE [ CANADA ]
 نیک یار طب
RESTIN 0.7MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
RESTIN 0.18MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
PRAMIPEXOLE BEHESTAN TOLID 0.18MG TAB
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]
 
PRAMIPEXOLE TOLIDDARU 0.7MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
PARKISOL 0.7MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
PARKISOL® 0.18MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
SOPEXOL 0.7MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
SOPEXOL 0.18MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
SIFROPEX 0.7MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
SIFROPEX 0.18MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]