دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Recombinant Follitropin Alfa
گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
LG LIFE SCIENCES MERCK SHARP & DOHME داروسازی روناک دارو داروسازی سینا ژن
MERCK SERONO
   
   موارد مصرف

هورمون FSH از لوب جلويي غده هيپوفيز همراه با يك گونادوتروپين ديگر به نام هورمون Luteinising ترشح مي‌شود. اين گونادوتروپين‌ها فعاليت طبيعي گونادها را تحريك مي‌كنند و باعث ترشح هورمون‌هاي جنسي در هر دو جنس زن و مرد مي‌شوند. در زنان، FSH باعث رشد و بلوغ فوكيلول‌ها ميگردد و در مردان نقش آن در اسپرماتوژنز است. FSH در تركيب انساني(فوليتروپين آلفا و يا بتا) در درمان نازايي زنان ناشي از عدم تخمك گذاري كه به درمان با Clomifene پاسخ نداده‌اند كاربرد دارد. همچنين جهت تحريك اسپرماتوژنز در درمان نازايي مردان ناشي از هيپوگناديسم هيپوگناد و تروپيك كاربرد دارد. دوزهاي تجويزي در مورد درمان نازايي زنان بستگي به نياز هر بيمار دارد و معمولاً از طريق مطالعه ترشح استروژن در ادرار بيمار و يا اولترا سونوگرافي فوليكول‌ها و يا هر دو پاسخ درماني مطالعه مي‌شود. معمولاً درمان با دوز 75 تا 150 واحد در روز به صورت تزريق زير پوستي يا داخل عضلاني به مدت 7 يا 14 روز شروع مي‌شود و اگر پاسخي مشاهده نشد دوز تجويزي با فاصله زماني 7 يا 14 روز افزايش مي‌يابد تا آنجايي كه يك پا سخ مناسب و نه بيش از حد ايجاد شود. سپس درمان متوقف مي‌شود و بعد از يك يا 2 روز با يك دوز منفرد 5000 تا 000/10 واحدي گونادوتروپين جفتي پيگيري مي‌شود تا تخمك گذاري تحريك شود. در بيماراني كه قاعده شده‌اند، درمان بايد در 7 روز اول دوره قاعدگي آغاز شود. دوز حداكثر توصيه شده توسط توليد كنندگان انگليسي، 225 واحد در روز مي‌باشد و اگر بعد از 4 هفته پاسخ درماني مشاهده نشد آن دوره بايد متوقف شود و دوره بعدي را با دوز بالاتري آغاز كرد.

 
   مکانیسم اثر
 
  فارماکوکينتيک

فوليتروپين آلفا و بتا متعاقب تزريق زير پوستي يا داخل عضلاني به آهستگي جذب مي‌شوند. زيست دستيابي مطلق به آن‌ها حدود 70 تا 80% مي‌باشد. اوج غلظت‌هاي پلاسمايي فوليتروپين بتا طي 12 ساعت بعد از تزريق زير پوستي يا داخل عضلاني ايجاد مي‌شوند. در اثر تكرار دوز، تجمع ماده رخ مي‌دهد و حالت پايدار طي 3 تا 4 روز حاصل مي‌شود. نيمه عمر نهايي آن بين 12 تا 70 ساعت متغير است و حدود یک هشتم دوز تجويزي آلفا از طريق ادرار دفع مي‌شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   هشدارها
 
   عوارض جانبي

همانند گونادوتروپين‌هاي منوپوز انساني

 
   تداخل دارویی
 
   نکات قابل توصيه
 
   مقدار مصرف
 
   اشکال دارویی

واحدها: 80 واحد FSH غده هيپوفيز انساني تقريباً حاوي 17/4 ميكرو گرم در يك آمپول از اولين استاندارد بين‌المللي مي‌باشد.
138 واحد FSH در تركيب انساني حاوي يك آمپول از اولين استاندارد بين‌المللي است.

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
پودر قابل تزریق فولیتروپ 75 واحد
LG LIFE SCIENCES [ کره ]
 امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق گونال-اف 75واحد
MERCK SERONO [ ایتالیا ]
 روژین دارو
پن گونال-اف 300واحد 600واحد/میلی لیتر 0.5 میلی لیتر
MERCK SERONO [ ایتالیا ]
 روژین دارو
پن گونال-اف 450واح 600واحد/میلی لیتر 0.75 میلی لیتر
MERCK SERONO [ ایتالیا ]
 روژین دارو
پن گونال-اف 900واحد 600واحد/میلی لیتر 1.5 میلی لیتر
MERCK SERONO [ ایتالیا ]
 روژین دارو
پودر قابل تزریق پیورگون 75واحد/0.5 میلی لیتر
MERCK SHARP & DOHME [ هلند ]
ORGANON [ هلند ]
 بهستان دارو
پودر لئوفیلیزه رونال اف 75 واحد
داروسازی روناک دارو [ ایران ]
 
ویال سینال اف 75 واحد
داروسازی سینا ژن [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
FOLLITROPE Injection,Powder 75 IU
LG LIFE SCIENCES [ KOREA ]
 امید دارو سلامت
GONAL-F Injection,Powder 75 IU vial
MERCK SERONO [ ITALY ]
 روژین دارو
GONAL-F 300IU Injection 600IU/ml,0.5 ml-Pen
MERCK SERONO [ ITALY ]
 روژین دارو
GONAL-F 450IU Injection 600IU/ml,0.75 ml-Pen
MERCK SERONO [ ITALY ]
 روژین دارو
GONAL-F 900IU Injection 600IU/ml,1.5 ml-Pen
MERCK SERONO [ ITALY ]
 روژین دارو
PUREGON Injection,Powder 75 IU/0.5 ml
MERCK SHARP & DOHME [ NETHERLAND ]
ORGANON [ NETHERLAND ]
 بهستان دارو
RONAL F Lyophilized Powder 75 IU
داروسازی روناک دارو [ IRAN ]
 
Cinnal-F 75 IU Vial
داروسازی سینا ژن [ IRAN ]