دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Meloxicam
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

یک مشتق اکسی کام است و یک داروی NSAID است.
گزارش شده است که یک مهارکننده انتخابی برای سیکلیک اکسیژناز2 است.
در درمان آرتریت روماتوئید، برای درمان علامتی کوتاه مدت در حملات حاد استئوآرتریت و درمان علامتی اسپوندلیت انکیلوزان استفاده می شود.

 
  فارماکوکينتيک

بخوبی پس از مصرف خوراکی جذب می شود. 99 درصد آن با پروتئین های پلاسما پیوند می شود. نیمه عمر دفع آن از خون در حدود 20 ساعت است. به طور اصلی بوسیله اکسید شدن و ترشح در ادرار و مدفوع دفع می شود و کمتر از 3 درصد آن به صورت تبدیل نشده ترشح می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند سایر NSAID ها
عوارض گوارشی (سوراخ شدگی، زخم با خونریزی یا بدون خونریزی) واکنشهای پوستی (خارش، راش، کهیر) آنژیوادم، حساسیت به نور، درماتوز تاولی (شامل اریتم مولتی فرم و سندرم استیون جانسون) واکنشهای عصبی (شایعتر از همه سردرد) قلبی عروقی (ادم و تپش قلب) گیجی، گرگرفتگی، خستگی.

 
   موارد احتياط / هشدارها

همانندسایر NSAIDها .
در انگلستان توصیه شده است مصرف ملوکسی کام و دیگر داروهای مهارکننده انتخابی سیکلواکسیژناز2 در بیمارانی که خطر خونریزی گوارشی با مصرف دیگر داروهای غیر انتخابی NSAID داشته اند محدود شود.

 
   تداخل دارویی

همانند سایر داروهای این گروه.
خطر خونریزی در خلال مصرف همراه با پنتوکسی فلین افزایش می یابد.
تداخل داروئی با وارفارین، هپارین، گلیکوزیدهای فلبی، کورتونها، متوتروکسات.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص موبیک 15 میلی گرمBOEHRINGER
قرص موبیک 7.5 میلی گرمBOEHRINGER
قرص ملوکسیکام-ساندوز 15 میلی گرمHEXAL
قرص ملوکسیکام-ساندوز 7.5 میلی گرمHEXAL
قرص ملوکسیکام ابوریحان 7.5 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص ملوکسیکام ابوریحان 15 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص کاملوکس 7.5 میلی گرمداروسازی ایران هورمون
قرص کاملوکس 15 میلی گرمداروسازی ایران هورمون
قرص روماتوبیک 7.5 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص روماتوبیک 15 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص ملوکسیکام تولیددارو 7.5 میلی گرمداروسازی تولید دارو
قرص ملوکسیکام تولیددارو 15 میلی گرمداروسازی تولید دارو
قرص ملوکسی کام دی دی پی 15 میلی گرمداروسازی دارو درمان پارس
قرص ملوکسیکام دی دی پی 7.5 میلی گرمداروسازی دارو درمان پارس
قرص ملوکسیکام رازک 15 میلی گرمداروسازی رازک
قرص ملوکسیکام رازک 7.5 میلی گرمداروسازی رازک
قرص ملوکسیکام زهراوی 7.5 میلی گرمداروسازی زهراوی
قرص ملوکسیکام زهراوی 15 میلی گرمداروسازی زهراوی
قرص ملوکسیب 15 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص ملوکسیب 7.5 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص ملوکسیکام شهردارو 7.5 میلی گرمداروسازی شهر دارو
قرص ملوکسیکام شهردارو 15 میلی گرمداروسازی شهر دارو
قرص ملوکسی کام فارابی 15 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص ملوکسیکام فارابی 7.5 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص ملوکسی فار 7.5 میلی دگرمداروسازی کوشان فارمد
قرص ملوکسی فار 15 میلی گرمداروسازی کوشان فارمد
قرص موبی فارم 15 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص موبیفارم 7.5 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص ملوکاکس ® 15 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص ملوکاکس ® 7.5 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
MOBIC Tablet 15mgBOEHRINGER
MOBIC Tablet 7.5mgBOEHRINGER
MELOXICAM-SANDOZ Tablet 15 mgHEXAL
MELOXICAM-SANDOZ Tablet 7.5 mgHEXAL
MELOXICAM ABURAIHAN 7.5MG TABداروسازی ابوریحان
MELOXICAM ABURAIHAN 15MG TABداروسازی ابوریحان
CAMELOX 7.5MG TABداروسازی ایران هورمون
CAMELOX 15MG TABداروسازی ایران هورمون
ROMATOBIC 7.5MG TABداروسازی تهران شیمی
ROMATOBIC 15MG TABداروسازی تهران شیمی
MELOXICAM TOLIDDAROU 7.5MG TABداروسازی تولید دارو
MELOXICAM TOLIDDAROU 15MG TABداروسازی تولید دارو
MELOXICAM DDP 15MG TABداروسازی دارو درمان پارس
MELOXICAM DDP 7.5MG TABداروسازی دارو درمان پارس
MELOXICAM RAZAK 15MG TABداروسازی رازک
MELOXICAM RAZAK 7.5MG TABداروسازی رازک
MELOXICAM ZAHRAVI 7.5MG TABداروسازی زهراوی
MELOXICAM ZAHRAVI 15MG TABداروسازی زهراوی
MELOXIBE 15MG TABداروسازی سامی ساز
MELOXIBE 7.5MG TABداروسازی سامی ساز
MELOXICAM SHAHREDAROU 7.5MG TABداروسازی شهر دارو
MELOXICAM SHAHREDAROU 15MG TABداروسازی شهر دارو
MELOXICAM FARABI 15MG TABداروسازی فارابی
MELOXICAM FARABI 7.5MG TABداروسازی فارابی
MELOXIFAR 7.5MG TABداروسازی کوشان فارمد
MELOXIFAR 15MG TABداروسازی کوشان فارمد
MOBIPHARM 15MG TABداروسازی کیش مدیفارم
MOBIPHARM 7.5MG TABداروسازی کیش مدیفارم
MELOCOX 15MG TABداروسازی کیمیدارو
MELOCOX 7.5MG TABداروسازی کیمیدارو