دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Zolpidem
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

این دارو شروع اثر سریع و طول مدت اثر کوتاهی دارد و بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی بکار می رود.

 
  فارماکوکينتيک

این دارو بسرعت بعد از تجویز خوراکی از طریق دستگاه گوارش جذب شده و در عرض 3 ساعت به حداکثر سطح پلاسمائی خود می رسد. این دارو متحمل متابولیسم عبور اولیه کبدی می شود و فراهمی زیستی مطلق آن حدود 70% است. نیمه عمر حذفی آن حدود 5/2 ساعت بوده و تقریباً 92% باند پروتئینی دارد. این دارو بطور اولیه توسط ایزوآنزیم سیتوکروم P450 نوع CYP3A4 متابولیز می شود. متابولیتهای غیر فعال این دارو از طریق ادرار و مدفوع، دفع می شوند. این دارو در شیر مادر وارد می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند دیازپام است. درمان مسمومیت و دوز بیش از حد، عمدتاً حمایتی است. شارکول فعال که از طریق خوراکی در عرض 1 ساعت بعد از خوردن بیش از 100 میلی گرم یا بیشتر دارودر یک فرد بالغ، یا بیش از 5 میلی گرم در کودک، به بیمار داده می شود. لاواژ معده نیز در برخی بالغین در نظر گرفته می شود. در موارد دپرشن شدید CNS گاهی از فلومازنیل استفاده می شود.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

همانند دیازپام است.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص زولدم 10 میلی گرمHEXAL
قرص استیل نوکس 10 میلی گرمSANOFI AVENTIS
قرص رپیدم 5 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص رپیدم 10 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص زولپی رست 5 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص زولپی رست 10 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص زولپیدم 10 میلی گرم امینداروسازی امین
قرص زولپیدم 5 میلی گرم امینداروسازی امین
قرص زولیور 5 میلی گرمداروسازی اکتوورکو
قرص زولیور 10 میلی گرمداروسازی اکتوورکو
قرص دریمکس 5 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص دریمکس 10 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص زولبیوم 5 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص زولبیوم 10 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص زولپیدم 10 میلی گرم پارس داروداروسازی پارس دارو
قرص زوسلیپ 5 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص زوسلیپ 10 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص زولیناکس 10 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص زولیناکس 5 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص زولپیدم 5 میلی گرم درساداروداروسازی درسا دارو
قرص زولپیدم 10 میلی گرم درسا داروداروسازی درسا دارو
قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراویداروسازی زهراوی
قرص زولپیدم 5 میلی گرم سبحانداروسازی سبحان دارو
قرص زولپیدم 10 میلی گرم سبحان داروداروسازی سبحان دارو
قرص زولپیدم ام اچ دی 10 میلی گرمداروسازی مرهم دارو
قرص زولپیدم ام اچ دی 5 میلی گرمداروسازی مرهم دارو
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیش مدیفارمداروسازی کیش مدیفارم
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیش مدیفارمداروسازی کیش مدیفارم
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیمیداروداروسازی کیمیدارو
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیمیداروداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
ZOLDEM Tablet 10 mgHEXAL
STILNOX Tablet 10 mgSANOFI AVENTIS
RAPIDEM 5MG TABداروسازی ابوریحان
RAPIDEM 10MG TABداروسازی ابوریحان
ZOLPIREST 5MG TABداروسازی اسوه
ZOLPIREST 10MG TABداروسازی اسوه
ZOLPIDEM AMIN 10MG TABداروسازی امین
ZOLPIDEM AMIN 5MG TABداروسازی امین
ZOLIVER 5MG TABداروسازی اکتوورکو
ZOLIVER 10MG TABداروسازی اکتوورکو
DREAMEX 5MG TABداروسازی اکسیر
DREAMEX 10MG TABداروسازی اکسیر
ZOLBIOM 5MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
ZOLBIOM 10MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
ZOLPIDEM PARSDAROU 10MG TABداروسازی پارس دارو
ZOSLEEP 5MG TABداروسازی تهران دارو
ZOSLEEP 10MG TABداروسازی تهران دارو
ZOLINAX 10MG TABداروسازی جالینوس
ZOLINAX 5MG TABداروسازی جالینوس
ZOLPIDEM DORSADAROU 5MG TABداروسازی درسا دارو
ZOLPIDEM DORSADAROU 10MG TABداروسازی درسا دارو
ZOLPIDEM ZAHRAVI 10MG TABداروسازی زهراوی
ZOLPIDEM-SOBHAN 5MG TABداروسازی سبحان دارو
ZOLPIDEM-SOBHAN 10MG TABداروسازی سبحان دارو
ZOLPIDEM MHD 5MG TABداروسازی مرهم دارو
ZOLPIDEM MHD 10MG TABداروسازی مرهم دارو
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 10MG TABداروسازی کیش مدیفارم
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 5MG TABداروسازی کیش مدیفارم
ZOLPIDEM CHIMIDAROU 10MG TABداروسازی کیمیدارو
ZOLPIDEM CHIMIDAROU 5MG TABداروسازی کیمیدارو