دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Losartan
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

لوزارتان یک آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II می باشد با فعالیت ضدفشار خون که عمدتاً ناشی از بلوک انتخابی گیرنده های AT1 و کاهش اثر فشاری آنژیوتانسین II می باشد. و در درمان بیماری فشار خون مخصوصاً در بیمارانی که در اثر دیگر مهار کننده های ACE دچار سرفه می شوند و همچنین جهت کاهش خطر حملات قلبی در افراد مبتلا به هیپروتروفی بطن چپ کاربرد دارد. این دارو در درمان نفروپاتی دیابتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد به علاوه در نارسایی قلبی و انفارکتوس میوکارد از آن استفاده شده است. لوزارتان به طریق خوراکی و به صورت نمک پتاسیم تجویز می شود. حداکثر اثر آن در کاهش فشار خون طی 3 تا 6 هفته بعد از درمان آغازین حاصل می شود.

 
  فارماکوکينتيک

لوزارتان بعد از تجویز خوراکی به سهولت از مسیر گوارشی جذب می شود ولی تحت اولین مسیر متابولیسمی قرار می گیرد که منجر به یک زیست دستیابی سیستمیک 33% می شود.
لوزارتان به یک اسید کربوکسیلیک فعال متابولیزه می شود، متابولیت 3174-E که فعالیت فارماکولوژیک بیشتری در مقایسه با لوزارتان دارد. همچنین تعدادی متابولیت های غیر فعال ایجاد می شوند. متابولیسم لوزارتان عمدتاً توسط سیتوکروم 450-P ایزوآنزیم های CYP2C9 و CYP3A4 صورت می گیرد. اوج غلظت پلاسمایی لوزارتان و 3174-E به ترتیب طی یک ساعت و 3 تا 4 ساعت بعد از دوز خوراکی حاصل می شود. لوزارتان و 3174-E هر دو به میزان 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شوند. لوزارتان هم به صورت داروی تغییر نکرده در ادرار و حدود 6% به صورت متابولیت فعال در ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف نهایی لوزارتان و 3174-E به ترتیب حدود 5/1 تا 5/2 ساعت و 3 تا 9 ساعت می باشد.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

آثار جانبی حاصل از لوزارتان ملایم و موقت می باشند و عبارتند از سرگیجه، سردرد، افت فشار ارتوستاتیک وابسته به دوز و مخصوصاً در افرادی که دچار کاهش حجم شده اند (مثل آنهایی که دوزهای بالای دیورتیک دریافت کرده اند) افت فشار خون می تواند رخ دهد. همچنین ممکن است اختلال در عملکرد کلیه و ندرتاً راش های پوستی، خارش و آنژیوادم و افزایش مقادیر آنزیم های کبدی ایجاد شوند. هایپرکالمی و درد عضلانی و درد مفاصل نیز گزارش شده اند و بر خلاف دیگر مهار کننده های ACE ، لوزارتان باعث ایجاد سرفه نمی شود. از دیگر عوارض جانبی می توان به اختلالات مسیر تنفسی، درد پشت و ناراحتی های گوارشی و خستگی و نوتروپنی اشاره کرد.
پیشگیری و عوارض جانبی: در حاملگی مصرف لوزارتان ممنوع است و در بیماران مبتلا به تنگی شریان کلیوی می بایست با احتیاط مصرف شود. لوزارتان از طریق ادرار و صفرا دفع می شود و ممکن است در بیماران کلیوی و کبدی نیاز به کاهش دوزهای تجویزی پیدا شود. در بیمارانی که کاهش حجم وجود دارد مثل دریافت کنندگان درمان با دوزهای بالای دیورتیک ممکن است افت فشار خون ایجاد شود و قبل از شروع درمان با لوزارتان کاهش حجم آنها باید اصلاح شود و یا باید دوز کمی در مورد آنها تجویز گردد.
از آنجا که هیپرکالمی ممکن است رخ دهد مخصوصاً در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی غلظت های پتاسیم سرم باید چک شوند و همچنین باید به طور کلی از مصرف دیورتیک های potassium-sparing پرهیز کرد.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

اثر ضد فشار خونی لوزارتان تحت تأثیر داروها و دیگر عوامل کاهش دهنده فشار خون تقویت می شود و به علاوه یک اثر هایپرکالمی می تواند در اثر مکمل های پتاسیمی، دیورتیک های potassium-sparing و یا دیگر داروهای ایجاد کننده هایپرکالمی ایجاد شود پس نباید لوزارتان را همراه با یک دیورتیک potassium-sparing تجویز کرد. لوزارتان و بعضی از آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین II توسط ایزوآنزیم های سیتوکروم 450-p متابولیزه می شوند و ممکن است در کنار داروهایی که این آنزیم ها را تحت تأثیر قرار می دهند تداخلات دارویی ایجاد شوند.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص لوزاتن 25 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص لوزاتن 50 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص کاردیوزان 50 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص کاردیوسان 25 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص لوزن 25 میلی گرمداروسازی البرز دارو
قرص لوزاور 50 میلی گرمداروسازی اکتوورکو
قرص لوزاور 25 میلی گرمداروسازی اکتوورکو
قرص لوتنسین 25 میلی گرمداروسازی ایران هورمون
قرص لوتنسین 50 میلی گرمداروسازی ایران هورمون
قرص پوزارکس 25 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص پوزارکس 50 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص لوزار 25 میلی گرمداروسازی رازک
قرص لوزار 50 میلی گرمداروسازی رازک
قرص خط دار لوستار 25 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص لوستار 50 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرمداروسازی فارماشیمی
قرص لوزارتان لقمان 25 میلی گرمداروسازی لقمان
قرص لوزامد 50 میلی گرمداروسازی مداوا
قرص لوزامد 25 میلی گرمداروسازی مداوا
قرص لوزارتان کیمیدارو 25 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
LOZATEN 25 TABدارو پخش - کارخانه
LOZATEN 50MG TABدارو پخش - کارخانه
CARDIOSAN 50MG TABداروسازی ابوریحان
CARDIOSAN 25MG TABداروسازی ابوریحان
LOZEN 25MG TABداروسازی البرز دارو
LOSAVER 50MG TABداروسازی اکتوورکو
LOSAVER 25MG TABداروسازی اکتوورکو
LOTENSIN 25MG TABداروسازی ایران هورمون
LOTENSIN 50MG TABداروسازی ایران هورمون
POZZAREX 25MG TABداروسازی پور سینا
POZZAREX 50MG TABداروسازی پور سینا
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TABداروسازی تهران دارو
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TABداروسازی تهران دارو
LOZAR 25MG TABداروسازی رازک
LOZAR 50MG TABداروسازی رازک
LOSTAR 25MG FC TABداروسازی عبیدی
LOSTAR 50MG FC TABداروسازی عبیدی
LOSARTAN PHARMACHEMIE 25MG TABداروسازی فارماشیمی
LOSARTAN LOGHMAN 25MG TABداروسازی لقمان
LOZAMOD 50MG TABداروسازی مداوا
LOZAMOD 25MG TABداروسازی مداوا
LOSARTAN CHEMIDAROU 25MG TABداروسازی کیمیدارو