دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Lansoprazole
گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

لانزوپرازول یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است. در درمان زخم معده و دیگر مواردی که مهار ترشح اسید معده می تواند سودمند باشد کاربرد دارد.
معمولاً به صورت خوراکی و به شکل کپسول، قرص های متفرق شدنی و یا سوسپانسیون حاوی گرانولهای enteric- coated تجویز می شود. یکبار در روز قبل از صبحانه مصرف می شود. همچنین فرم داخل وریدی آن نیز در دسترس است.
جهت تسکین سوءهاضمه مرتبط با اسید می توان دوره های متناوب از این دارو را با دوزهای 15 یا 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 2 تا 4 هفته تجویز کرد. جهت درمان ریفلاکس معده- مروی دوز 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 4 تا 8 هفته تجویز می شود که درمان نگهدارنده آن با توجه به پاسخ درمانی بیمار 15 یا 30 میلی گرم در روز می باشد.

 
  فارماکوکينتيک

Lansoprazole متعاقب تجویز خوراکی به سهولت جذب می گردد و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 5/1 ساعت بعد از دوز خوراکی حاصل می شود. میزان زیست دستیابی آن حتی با همان دوز اولیه 80% و بیشتر عنوان شده است. اگر چه دارو باید به صورت enteric- coated باشد چرا که در PH اسیدی ناپایدار است. به صورت وسیع توسط سیتوکروم 450-P و ایزوآنزیم CYP2C19 به فرم 5 هیدروکسیل لانزوپرازول و توسط ایزوآنزیم CYP3A به فرم سولفون لانزوپرازول متابولیزه می گردد. متابولیت ها عمدتاً از طریق صفرا و مدفوع دفع می شوند و تنها حدود 15 تا 30 % دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف پلاسمایی دارو حدود یک تا دو ساعت می باشد ولی طول مدت فعالیت آن طولانی تر است. حدود 97% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و در افراد مسن و بیماران کبدی کلیرانس آن کم می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. آنتی اسیدها و سوکرالفات می توانند باعث کاهش میزان زیست دستیابی آن شوند و نباید تا یک ساعت نزدیک به زمان مصرف آن، تجویز گردند.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرمMYLAN
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرمMYLAN
کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرمداروسازی ایران ناژو
کپسول لانسوزول 30 میلی گرمداروسازی تهران دارو
کپسول لانسوزول 15 میلی گرمداروسازی تهران دارو
کپسول لانسوپرازول رامین 30 میلی گرمداروسازی راموفارمین
کپسول رهازول 30 میلی گرمداروسازی رها
کپسول لانزاسید 30 میلی گرمداروسازی زهراوی
کپسول لانزاسید 15 میلی گرمداروسازی زهراوی
کپسول لنسوپرکس 15 میلی گرمداروسازی سامی ساز
کپسول لنسوپرکس 30 میلی گرمداروسازی سامی ساز
کپسول سواسید 15 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول سواسید 30 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول لانسوساد 30 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
کپسول لانسوساد 15 میلی گرمداروسازی سجاد داروی شرق
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرمداروسازی سها
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرمداروسازی سها
کپسول لانزو عبیدی 30 میلی گرمداروسازی عبیدی
کپسول لانزو عبیدی 15 میلی گرمداروسازی عبیدی
کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرمداروسازی فارابی
کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرمداروسازی فارابی
کپسول لانسوفارم 30 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
کپسول لانزوفارم 15 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 15 mgMYLAN
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 30 mgMYLAN
LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAPداروسازی ایران ناژو
LANSOZOL 30MG CAPداروسازی تهران دارو
LANSOZOL 15MG CAPداروسازی تهران دارو
LANSOPRAZOLE RAMIN 30MG CAPداروسازی راموفارمین
RAHAZOL 30MG CAPداروسازی رها
LANZACID 30MG CAPداروسازی زهراوی
LANZACID 15MG CAPداروسازی زهراوی
LANSOPREX 15MG CAPداروسازی سامی ساز
LANSOPREX 30MG CAPداروسازی سامی ساز
SOVACID 15MG CAPداروسازی سبحان دارو
SOVACID 30MG CAPداروسازی سبحان دارو
LANSOSAD 30MG CAPداروسازی سجاد داروی شرق
LANSOSAD 15MG CAPداروسازی سجاد داروی شرق
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAPداروسازی سها
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAPداروسازی سها
LANZO ABIDI 30MG CAPداروسازی عبیدی
LANZO ABIDI 15MG CAPداروسازی عبیدی
LANSOPRAZOLE FARABI 30MG CAPداروسازی فارابی
LANSOPRAZOLE FARABI 15MG CAPداروسازی فارابی
LANSOPHARM 30MG CAPداروسازی کیش مدیفارم
LANSOPHARM 15MG CAPداروسازی کیش مدیفارم