دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Lansoprazole
گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

لانزوپرازول یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است. در درمان زخم معده و دیگر مواردی که مهار ترشح اسید معده می تواند سودمند باشد کاربرد دارد.
معمولاً به صورت خوراکی و به شکل کپسول، قرص های متفرق شدنی و یا سوسپانسیون حاوی گرانولهای enteric- coated تجویز می شود. یکبار در روز قبل از صبحانه مصرف می شود. همچنین فرم داخل وریدی آن نیز در دسترس است.
جهت تسکین سوءهاضمه مرتبط با اسید می توان دوره های متناوب از این دارو را با دوزهای 15 یا 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 2 تا 4 هفته تجویز کرد. جهت درمان ریفلاکس معده- مروی دوز 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 4 تا 8 هفته تجویز می شود که درمان نگهدارنده آن با توجه به پاسخ درمانی بیمار 15 یا 30 میلی گرم در روز می باشد.

 
  فارماکوکينتيک

Lansoprazole متعاقب تجویز خوراکی به سهولت جذب می گردد و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 5/1 ساعت بعد از دوز خوراکی حاصل می شود. میزان زیست دستیابی آن حتی با همان دوز اولیه 80% و بیشتر عنوان شده است. اگر چه دارو باید به صورت enteric- coated باشد چرا که در PH اسیدی ناپایدار است. به صورت وسیع توسط سیتوکروم 450-P و ایزوآنزیم CYP2C19 به فرم 5 هیدروکسیل لانزوپرازول و توسط ایزوآنزیم CYP3A به فرم سولفون لانزوپرازول متابولیزه می گردد. متابولیت ها عمدتاً از طریق صفرا و مدفوع دفع می شوند و تنها حدود 15 تا 30 % دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف پلاسمایی دارو حدود یک تا دو ساعت می باشد ولی طول مدت فعالیت آن طولانی تر است. حدود 97% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و در افراد مسن و بیماران کبدی کلیرانس آن کم می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. آنتی اسیدها و سوکرالفات می توانند باعث کاهش میزان زیست دستیابی آن شوند و نباید تا یک ساعت نزدیک به زمان مصرف آن، تجویز گردند.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرمMYLAN
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرمMYLAN
کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرمداروسازی ایران ناژو
کپسول سواسید 15 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول سوواسید 30 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرمداروسازی سها
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرمداروسازی سها
کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرمداروسازی فارابی
کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرمداروسازی فارابی
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 15 mgMYLAN
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 30 mgMYLAN
LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAPداروسازی ایران ناژو
SOVACID 15MG CAPداروسازی سبحان دارو
SOVACID 30MG CAPداروسازی سبحان دارو
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAPداروسازی سها
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAPداروسازی سها
LANSOPRAZOLE FARABI 15MG CAPداروسازی فارابی
LANSOPRAZOLE FARABI 30MG CAPداروسازی فارابی