دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Pantoprazole
گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

Pantoprazole یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است و به صورت نمک سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند. mg 28/11 Pantoprazole Sodium تقریباً معادل با 10 میلی گرم Pantoprazole می باشد که دوزهای تجویزی باید در صبح مصرف شوند. در درمان ریفلاکس معده مروی دوز معمول خوراکی 20 تا 40 میلی گرم یکبار در روز به مدت 4 هفته می باشد که در صورت لزوم تا 8 هفته ادامه می یابد. در درمان بیماری زخم معده 40 میلی گرم روزانه مصرف می شود.

 
  فارماکوکينتيک

اوج غلظت پلاسمایی طی 2 تا 5/2 ساعت بعد از دوز خوراکی ایجاد می شود. میزان زیست دستیابی خوراکی حدود 77% می باشد و بعد از دوز منفرد یا چندتایی تغییری نمی کند. 98% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و به طور وسیع در کبد متابولیزه می شود که این امر عمدتاً توسط سیتوکروم 450-P و ایزوآنزیم CYP2C9 صورت می گیرد. اکثر متابولیت ها (حدود 80%) از طریق ادرار دفع می شوند و باقی مانده در صفرا دفع می گردند. نیمه عمر حذف نهایی آن حدود یک ساعت است که در اختلالات کبدی افزایش می یابد مثلاً در بیماران سیروزی نیمه عمر دارو 3 تا 6 ساعت می باشد.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. در اختلالات شدید کبدی نیاز به کاهش دوز می باشد و عملکرد کبدی می بایست به صورت منظم مانیتور گردد.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
پودر قابل تزریق پانتوپرازول کومباکسونا 40 میلی گرمCOMBINO PHARM
پودر قابل تزریق پانتوزول 40 میلی گرمNYCOMED
قرص آهسته رهش پانتوزول 40 میلی گرمNYCOMED
قرص آهسته رهش پانتوزول 20 میلی گرمNYCOMED
قرص آهسته رهش پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرمSANDOZ
قرص آهسته رهش پنتوپرازول-ساندوز 20 میلی گرمSANDOZ
پودر قابل تزریق پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرمSANDOZ
پودر قابل تزریق پنتوپرازول 40میلی گرمSIDEFARMA S.A.
پودر قابل تزریق پانتوسید 40 میلی گرمSUN PHARMACEUTICAL
قرص پنتوسک 20 میلی گرمداروسازی آریا
قرص پنتوسک 40 میلی گرمداروسازی آریا
قرص پنتوپرازول اوه سینا 40 میلی گرمداروسازی آوه سینا
قرص پنتوپرازول اوه سینا 20 میلی گرمداروسازی آوه سینا
قرص پنتوپرازول اسوه 40 میلی گرمداروسازی اسوه
قرص انتریک کوتد نولپازا 40 میلی گرمداروسازی اکتوورکو
قرص انتریک کوتد نولپازا 20 میلی گرمداروسازی اکتوورکو
کپسول پنتوپرازول ایران دارو 40 میلی گرمداروسازی ایران دارو
کپسول پنتوپرازول ایران دارو 20 میلی گرمداروسازی ایران دارو
قرص پنتوپرازول-ناژو 20 میلی گرمداروسازی ایران ناژو
قرص پنتوپرازول-ناژو 40 میلی گرمداروسازی ایران ناژو
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرمداروسازی تسنیم
کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرمداروسازی تسنیم
کپسول پنتوبست 20 میلی گرمداروسازی تهران دارو
کپسول پنتوبست 40 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص پنتومید 40 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
قرص پنتومید 20 میلی گرمداروسازی تهران شیمی
پودر قابل تزریق پنتوپرازول جابر 40 میلی گرمداروسازی جابربن حیان
کپسول پنزول 40 میلی گرمداروسازی جالینوس
کپسول پنزول 20 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص پنزول 20 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص پنزول 40 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص پنتوکیم 20 میلی گرمداروسازی حکیم
کپسول پنتوپرازول رامین 20 میلی گرمداروسازی راموفارمین
کپسول پنتوپرازول رامین 40 میلی گرمداروسازی راموفارمین
قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرمداروسازی روز دارو
قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرمداروسازی روز دارو
ویال پپتیکر 40 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریقداروسازی روناک دارو
قرص پنتوس 40 میلی گرمداروسازی سامی ساز
قرص پنتوس 20 میلی گرمداروسازی سامی ساز
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرمداروسازی عبیدی
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرمداروسازی فارابی
كپسول آهسته تاخيري پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرمداروسازی فارابی
كپسول آهسته تاخيري پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص پنتوپرازول مهردارو 20 میلی گرمداروسازی مهر دارو
قرص پنتوپرازول مهردارو 40 میلی گرمداروسازی مهر دارو
پودر قابل تزریق پانجکت 40 میلی گرمداروسازی کوشان فارمد
کپسول پنتوفارم 40 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
کپسول پانتوفارم 20 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص پنتوپرازول کیمیدارو 40 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
آمپول پنتوپرازول سی دی 40 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص پنتوپرازول سی دی 20 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
PANTOPRAZOLE COMBAXONA Injection,Powder 40 mgCOMBINO PHARM
PANTOZOL IV Injection,Powder 40 mgNYCOMED
PANTOZOL Tablet 40 mg,Delayed ReleaseNYCOMED
PANTOZOL Tablet 20 mg,Delayed ReleaseNYCOMED
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 40 mg,Delayed ReleaseSANDOZ
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 20 mg,Delayed ReleaseSANDOZ
PANTOPRAZOL-SANDOZ Injection,Powder 40 mgSANDOZ
PANTOPRAZOLE Injection,Powder 40 mgSIDEFARMA S.A.
PANTOCID Injection,Powder 40 mgSUN PHARMACEUTICAL
PANTOSEC 20MG TABداروسازی آریا
PANTOSEC 40MG TABداروسازی آریا
PANTOPRAZOLE AVICENNA 40MG TABداروسازی آوه سینا
PANTOPRAZOLE AVICENNA 20MG TABداروسازی آوه سینا
PANTOPRAZOLE OSVEH 40MG TABداروسازی اسوه
Nolpaza 40 MG EN TABداروسازی اکتوورکو
Nolpaza 20 MG EN TABداروسازی اکتوورکو
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 40MG CAPداروسازی ایران دارو
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 20MG CAPداروسازی ایران دارو
PANTOPRAZOLE-NAJO® 20MG TABداروسازی ایران ناژو
PANTOPRAZOLE-NAJO 40MG TABداروسازی ایران ناژو
PANTOBIOZOLE 40MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
PANTOBIOZOLE 20MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAPداروسازی تسنیم
PANTOPRAZOLE TASNIM 20MG CAPداروسازی تسنیم
PANTOBEST 20MG CAPداروسازی تهران دارو
PANTOBEST 40MG CAPداروسازی تهران دارو
PENTOMID 40MG TABداروسازی تهران شیمی
PENTOMID 20MG TABداروسازی تهران شیمی
PANTOPRAZOLE JABER 40MG FOR INJECTIONداروسازی جابربن حیان
PANZOL 40MG CAPداروسازی جالینوس
PANZOL 20MG CAPداروسازی جالینوس
PANZOL 20MG TABداروسازی جالینوس
PANZOL 40MG TABداروسازی جالینوس
PANTOKIM 20MG TABداروسازی حکیم
PANTOPRAZOLE RAMIN 20MG CAPداروسازی راموفارمین
PANTOPRAZOLE RAMIN 40MG CAPداروسازی راموفارمین
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 40MG TABداروسازی روز دارو
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 20MG TABداروسازی روز دارو
PEPTICARE 40MG FOR INFUSIONداروسازی روناک دارو
PANTOSS 40MG TABداروسازی سامی ساز
PANTOSS 20MG TABداروسازی سامی ساز
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAPداروسازی عبیدی
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAPداروسازی عبیدی
PANTOPRAZOLE FARABI 40MG TABداروسازی فارابی
PANTOPRAZOLE FARABI 20MG TABداروسازی فارابی
Pantoprazole FARABI 40 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASEداروسازی فارابی
Pantoprazole FARABI 20 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASEداروسازی فارابی
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 20MG TABداروسازی مهر دارو
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 40MG TABداروسازی مهر دارو
PANJECT 40MG FOR INJداروسازی کوشان فارمد
PANTOPHARM 40MG CAPداروسازی کیش مدیفارم
PANTOPHARM 20MG CAPداروسازی کیش مدیفارم
PANTOPRAZOLE CHIMIDAROU 40MG TABداروسازی کیمیدارو
PANTOPRAZOLE CD 40MG INJECTIONداروسازی کیمیدارو
PANTOPRAZOLE CD 20MG TABداروسازی کیمیدارو