دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Tetracosactide
گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

داروی تتراکوزاکتاید يك پلي‌پيتيد صناعي با خصوصيات مشابه با كورتيكوتروپين مي‌باشد. و جهت تشخيص و ارزيابي نارسايي آدرنوكورتيكال كاربرد دارد.
اگرچه اين دارو همانند كورتيكوتروپين كاربرد درماني در اكثر حالات درمان با كورتيكواستروئيد سيستميك داشته است اما هم اكنون كاربردهاي نادري در اين چنين موارد دارا مي‌باشد.
تتراکوزاکتاید معمولاً به فرم استات مصرف مي‌شود اگرچه اغلب دوزها براساس خود تتراکوزاکتاید بيان مي‌شوند. جهت اهداف تشخيصي فرم استات دارو به صورت داخل عضلاني يا داخل وريدي در تزريق اول مصرف مي‌شود و اگر نتايج ناسازگار بودند فرم داخل عضلاني به صورت يك تزريق depot با فعاليت طولاني مدت استفاده مي‌شود. در صورت مشاهده يك افزايش در غلظت‌هاي كورتيزول به ميزان حداقل 200 تانومول/ ليتر (70 ميكروگرم/ ليتر) متعاقب تجويز 250 ميكروگرم Tetracosactide مي‌توان عملكرد آدرنوكورتيكال را طبيعي دانست. دوز داخل وريدي در مورد كودكان 250 ميكروگرم/ 73/1مترمربع مي‌باشد.
در صورت هم‌خواني نتايج اين تست فرآورده depot طولاني‌ اثر را مي‌توان تجويز نمود و دوز بالغين 1 ميلي‌گرم از فرم استات دارو به طريق داخل عضلاني تجويز مي‌شود.
جهت اهداف درماني فرم استات دارو به طريق تزريق داخل عضلاني فرم depot طولاني اثر دارو تجويز مي‌شود. دوز معمول آغازين يك‌ ميلي‌گرم در روز مي‌باشد (و يا يك ميلي‌گرم هر 12 ساعت در موارد حاد) و بعد از كنترل علايم حاد دوز تجويزي به 5/0 الي يك mg هر 2 يا 3 روز و يا 1 ميلي گرم هر هفته كاهش مي‌يابد. در مورد كودكان 3 تا 5 سال دوز250 تا 500 ميكروگرم در روز به طريق داخل عضلاني براي آغاز تجويز مي‌شود و سپس هر 2 تا 8 روز همين دوز به عنوان دوز نگهدارنده تجويز مي‌گردد. يك دوز 25/0 تا 1 ميلي گرم در كودكان 5 تا 12 سال به طريق مشابه به كار مي‌رود.

 
  فارماکوکينتيک

متعاقب تزريق داخل وريدي اين دارو فارماكوكينتيك 3 مرحله‌اي آن ظاهر مي‌شود. دارو به سرعت از پلاسما حذف مي‌شود كه اين كار عمدتاً از طريق توزيع در غدد آدرنال و كليه‌ها صورت مي‌پذيرد. و توسط اندوپپتيدازهاي سرم به اليگوپپتيدهاي غيرفعال تبديل مي‌شود. اكثر يك دوز تجويزي طي 24 ساعت از طريق ادرار رفع مي‌شود. نيمه‌عمر نهايي دارو حدود 3 ساعت مي‌باشد.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند كورتيكوتروپين. اگرچه متعاقب مصرف تتراکوزاکتاید واكنش‌هاي افزايش حساسيت شامل آنافيلاكسي رخ مي‌دهند اما نسبت به كورتيكوتروپين كمتر از ايمنوژنيك مي‌باشد. سازندگان آمريكايي پيشنهاد مي‌كنند كه ممكن است بيماراني كه داراي سابقه واكنش افزايش حساسيت نسبت به كورتيكوتروپين مي‌باشند، تتراکوزاکتاید را بتوانند تحمل كنند ولي در انگلستان سابقه واكنش افزايش حساسيت به كورتيكوتروپين و يا تتراکوزاکتاید باعث ممنوع شدن مصرف تتراکوزاکتاید مي‌شود. اين دارو هم‌چنين در بيماران داراي سابقة اختلالات آلرژيك مثل آسم منع مصرف دارد. از آنجا كه ممكن است واكنش‌هاي افزايش حساسيت تا يك ساعت بعد از تزريق رخ دهند بايد زمان كافي بعد از تجويز در بيمارستان يا براي جراحي مورد نظر باشد. مصرف سر خود توصيه نمي‌شود!

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

همانند كورتيكواستروئيدها

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
سوسپانسیون تزریقی سیناکتن دپو 1میلی گرم/میلی لیترNOVARTIS
آمپول سیناکتن 250 میکروگرم/میلی لیتر 1 میلی لیترNOVARTIS
آمپول سیناکرانداروسازی ایران هورمون
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
SYNACHTHEN DEPOT Injection,Suspension 1 mg/mlNOVARTIS
SYNACTHEN Injection 250 mcg/ml,1 mlNOVARTIS
SYNACRAN AMPداروسازی ایران هورمون