تماس باما
تامین دارو
لینک های مفید
معرفی دارویاب
داروهای گیاهی
گیاهان دارویی
گروه های دارویی
جستجوگر
صفحه اصلی
سنتوم-مولتی ویتامین-داروسازی رها
داروهای کمیاب کمبود دارویی تامین دارو دارویاب
 
 
 
 
 
مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Carvedilol
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

ضد هایپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی قلب (آنتاگونیست بتای غیر انتخابی[B]، آنتاگونیست 1α)
کارودیلول در درمان هایپرتانسیون، آنژین پکتوریس و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان نارسایی قلبی تجویز می شود.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص آپو-کارودیلول 12.5 میلی گرمAPOTEX
قرص آپو-کارودیلول 25 میلی گرمAPOTEX
قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرمHEXAL
قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرمHEXAL
قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرمHEXAL
قرص کوریول 12.5 میلی گرمKRKA
قرص کوریول 6.25 میلی گرمKRKA
قرص کارودیلول دی پی 12.5 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
قرص کارویدال 6.25 میلی گرمداروسازی البرز دارو
قرص کارویدال 12.5 میلی گرمداروسازی البرز دارو
قرص کارودیلول پورسینا 12.5 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص کارودیلول پورسینا 25 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص کارودیلول-تدافارم 6.25 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص کارودیلول-تدافارم 25 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص کارودیلول-تدافارم 12.5 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص کارودیلول-جالینوس 6.25 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرمداروسازی جالینوس
قرص کاردیول 6.25 میلی گرمداروسازی حکیم
قرص کاردیول 12.5 میلی گرمداروسازی حکیم
اقرص کاردول 12.5 میلی گرمداروسازی رازک
قرص کاردول 25 میلی گرمداروسازی رازک
قرص کاردول 6.25 میلی گرمداروسازی رازک
قرص سوکاردیل 6.25 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سوکاردیل 25 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سوکاردیل 12.5 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرمداروسازی سها
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرمداروسازی سها
قرص کارودیلول-عبیدی 6.25 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص کارودیلول-عبیدی 25 میلیگرمداروسازی عبیدی
قرص کارودیلول-عبیدی 12.5 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص کارودیلول فارابی 12.5 میلی گرمداروسازی فارابی
قرص کارویمد 6.25 میلی گرمداروسازی مداوا
قرص کارویمد 25 میلی گرمداروسازی مداوا
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
قرص کارودیلول کیمیدارو 12.5 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص کارودیلول کیمیدارو 25 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
قرص کارودیلول کیمیدارو 6.25 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mgAPOTEX
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mgAPOTEX
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mgHEXAL
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mgHEXAL
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mgHEXAL
CORYOL Tablet 12.5 mgKRKA
CORYOL Tablet 6.25 mgKRKA
CARVEDILOL DP 12.5MG TABدارو پخش - کارخانه
CARVIDAL 6.25MG TABداروسازی البرز دارو
CARVIDAL 12.5MG TABداروسازی البرز دارو
CARVEDILOL PURSINA 12.5MG TABداروسازی پور سینا
CARVEDILOL PURSINA 25MG TABداروسازی پور سینا
CARVEDILOL PURSINA 6.25MG TABداروسازی پور سینا
CARVEDILOL-TEDAPHARM 6.25MG TABداروسازی تهران دارو
CARVEDILOL-TEDAPHARM 25MG TABداروسازی تهران دارو
CARVEDILOL-TEDAPHARM 12.5MG TABداروسازی تهران دارو
CARVEDILOL-JALINOUS 6.25MG TABداروسازی جالینوس
CARVEDILOL-JALINOUS 12.5MG TABداروسازی جالینوس
CARDIOL 6.25MG TABداروسازی حکیم
CARDIOL 12.5MG TABداروسازی حکیم
CARDOL 12.5MG TABداروسازی رازک
CARDOL 25MG TABداروسازی رازک
CARDOL 6.25MG TABداروسازی رازک
SOCARDIL 6.25MG TABداروسازی سبحان دارو
SOCARDIL 25MG TABداروسازی سبحان دارو
SOCARDIL 12.5MG TABداروسازی سبحان دارو
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TABداروسازی سها
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TABداروسازی سها
CARVEDILOL-ABIDI 6.25MG TABداروسازی عبیدی
CARVEDILOL-ABIDI 25MG TABداروسازی عبیدی
CARVEDILOL-ABIDI 12.5MG TABداروسازی عبیدی
CARVEDILOL FARABI 12.5MG TABداروسازی فارابی
CARVIMOD 6.25MG TABداروسازی مداوا
CARVIMOD 25MG TABداروسازی مداوا
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TABداروسازی کیش مدیفارم
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TABداروسازی کیش مدیفارم
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TABداروسازی کیش مدیفارم
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 12.5MG TABداروسازی کیمیدارو
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 25MG TABداروسازی کیمیدارو
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 6.25MG TABداروسازی کیمیدارو
 
فارژزیک fargesic مسکن
درمان گیاهی آفت دهان آفتوژل
 
 
 
 
آن لاین: 1114 نفر  کاوا ماشین   وب سایت تخصصی دارویاب جهت معرفی جدیدترین داروهای ایران و جهان به پزشکان، داروسازان و پرستاران تهیه و تنظیم شده است
تمامی حقوق مادی و معنوی بانک اطلاعاتی دارویاب متعلق به گروه دارویاب می باشد
 هرگونه کپی برداری -به هر نحو - غیرقانونی بوده و  پیگرد قانونی خواهد داشت