دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Tamsulosin
گروه دارویی: Urological Drugs
داروهای مجاری ادرای
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

تامسولوزین در هایپر پلازی پروستات(بزرگ شدن پروستات) کاربرد دارد(BPH).
سایر موارد کاربرد این دارو: درمان علائم انسداد و اختلال عملکرد خروجی مثانه و تسهیل دفع سنک های کلیوی.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
کپسول آهسته رهش اومنیک 0.4 میلی گرمASTELLAS
کپسول آهسته رهش تامسولوزین هگزال 0.4 میلی گرمHEXAL
کپسول آهسته رهش تامسولوزین میلان 0.4 میلی گرمMYLAN
کپسول آهسته رهش پرولوسین 0.4 میلی گرمNICHE GENERICS
کپسول تامسولوزین دی پی 0.4 میلی گرمدارو پخش - کارخانه
کپسول تامسولوسین-آریا 0.4 میلی گرمداروسازی آریا
کپسول تامسولوسین اسوه 0.4 میلی گرمداروسازی اسوه
کپسول آهسته رهش تامسوور 0.4 میلی گرمداروسازی اکتوورکو
کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرمداروسازی اکسیر
کپسول پروترال 0.4 میلی گرمداروسازی تسنیم
کپسول یوریمکس 0.4 میلی گرمداروسازی جالینوس
کپسول تامسولوزین خوارزمی 0.4 میلی گرمداروسازی خوارزمی
کپسول تاموسین 0.4 میلی گرمداروسازی رازک
کپسول پلت آهسته رهش تامسولوسین فارابی 0/4 میلی گرمداروسازی فارابی
کپسول مدالوسین 0.4 میلی گرمداروسازی مداوا
کپسول پروستام 0.4 میلی گرمداروسازی کیمیدارو
کپسول تامسولوسین آی پی پی 0.4 میلی گرمفرآورده های تزریقی دارویی ایران
کپسول آهسته رهش تامسولوزین فندا 0.4 میلی گرمفن آوریهای نوین دارویی آتیه
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
OMNIC Capsule 0.4 mg,Extended ReleaseASTELLAS
TAMSULOSIN HEXAL Capsule 0.4 mg,Extended ReleaseHEXAL
TAMSULOSIN MYLAN Capsule 0.4 mg,Extended ReleaseMYLAN
PROLOSIN Capsule 0.4 mg,Extended ReleaseNICHE GENERICS
TAMSULOSIN D.P 0.4MG CAPدارو پخش - کارخانه
TAMSULOSIN-ARYA 0.4MG CAPداروسازی آریا
TAMSULOSIN OSVEH 0.4MG CAPداروسازی اسوه
TAMSOVER 0.4MG EXTENDED RELEASE CAPداروسازی اکتوورکو
MAXULOSIN® 0.4MG CAPداروسازی اکسیر
PROTRAL 0.4MG CAPداروسازی تسنیم
URIMAX 0.4MG CAPداروسازی جالینوس
TAMSULOSIN KHARAZMI 0.4MG CAPداروسازی خوارزمی
TAMUSIN® 0.4MG CAPداروسازی رازک
Tamsulosin FARABI 0.4 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETSداروسازی فارابی
MODALUSIN 0.4MG CAPداروسازی مداوا
PROSTAM 0.4MG CAPداروسازی کیمیدارو
TAMSULOSIN IPP 0.4MG CAPفرآورده های تزریقی دارویی ایران
Tamsulosin FANDA 0.4 MG ER CAPفن آوریهای نوین دارویی آتیه