دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

این دارو ترکیبی از استامینوفنٍ، ایبوپروفن و کافئین می باشد.این دارو در درمان دردهای خفیف تا متوسط ناشی از سردرد(عصبی و میگرنی)، دندان درد، دردهای عصبی- ماهیچه ای، دردهای مفصلی و دیس منوره کاربرد دارد.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
کپسول دیپیفندارو پخش - کارخانه
کپسول آریافنداروسازی آریا
کپسول راکسالداروسازی البرز دارو
کپسول نوافنداروسازی الحاوی
کپسول ترینوپینداروسازی تهران شیمی
کپسول تالوکیم 325/30/200 میلی گرمداروسازی حکیم
کپسول سافت ژل ژلوفن کامپاندداروسازی دانا
کپسول ریلیفنداروسازی رازک
کپسول رهافنداروسازی رها
کپسول کات پینداروسازی روز دارو
کپسول نیوفنداروسازی سبحان دارو
کپسول آسیفنداروسازی سها
کپسول فارژزیک فارابیداروسازی فارابی
کپسول فارماپینداروسازی فارماشیمی
کپسول لومینوفنداروسازی لقمان
کپسول امدیفنداروسازی مرهم دارو
کپسول مگافنداروسازی کیش مدیفارم
کپسول دلتافنداروسازی کیمیدارو
کپسول پیکفنفرآورده های تزریقی دارویی ایران
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
DIPIFEN CAPدارو پخش - کارخانه
ARYAFEN CAPداروسازی آریا
RAXAL CAPداروسازی البرز دارو
Novafen Capsuleداروسازی الحاوی
TRINOPAIN CAPداروسازی تهران شیمی
TYLOKIM 325/30/200MG CAPداروسازی حکیم
GELOFEN COMPOUND SOFT GEL CAPداروسازی دانا
RELIEFEN CAPداروسازی رازک
RAHAFEN CAPداروسازی رها
CAFIPAIN CAPداروسازی روز دارو
NEWFEN CAPداروسازی سبحان دارو
Acifen capsuleداروسازی سها
Fargesic FARABI 325/40/200 mg ORAL CAPSULداروسازی فارابی
PHARMAPAIN CAPداروسازی فارماشیمی
LOMINOFEN CAPداروسازی لقمان
EMDIFEN CAPداروسازی مرهم دارو
MEGAFEN CAPداروسازی کیش مدیفارم
DELTAFEN CAPداروسازی کیمیدارو
PICFEN CAPفرآورده های تزریقی دارویی ایران