هیدروکسی اوره

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف هیدروکسی اوره

هیدروکسی اوره در درمان کارسینوم تخمدان، کنترل موضعی کارسینوم سلول های سنگفرشی، سر و گردن به استثناء لبها و کارسینوم پیشرفته پروستات، در درمان لوسمی میلوستیک مزمن و ملانوم و پلی سیتمی ورا و کم خونی داسی شکل مصرف می شود.

مکانیسم اثر هیدروکسی اوره

ظاهراً هیدروکسی اوره در مرحلهS تقسیم سلولی اثر می گذارد و در ساخت DNA تداخل می نماید بدون آن که تاثیری بر ساختRNA یا پروتئین داشته باشد.در کم خونی داسی شکل باعث افزایش هموگلوبین F در سلول های قرمز خون، کاهش نوتروفیل ها و تغییر چسبندگی سلول های قرمز خون به جدار رگ ها می شود.

فارماکوکینتیک هیدروکسی اوره

هیدروکسی اوره به خوبی از مجرای گوارشی جذب می شود. متابولیسم آن کبدی است و از سد خونی – مغزی عبور می کند و دفع آن کلیوی ( 50 درصد به صورت تغییر نیافته ) وریوی ( به صورت دی اکسید کربن ) است.

عوارض جانبی هیدروکسی اوره

کم خونی، غیر طبیعی شدن اریتروسیت ها و لکوپنی از عوارض شایع هیدروکسی اوره هستند.

تداخلات دارویی هیدروکسی اوره

عدم مصرف همزمان: BCG; clozapine; Didanosine; Natalizumab; Pimecrolimus; Stavudine; Tacrolimus (topical); Vaccines (live)

هیدروکسی اوره غلظت/ اثرات این داروها را افزایش می دهد:
Clozapine; Didanosine; Leflunomide; Natalizumab; Stavudine; Vaccines (live)

غلظت/ اثرات هیدروکسی اوره با این داروها افزایش می یابد:
Denosumab; Didanosine; Pimecrolimus; Roflumilast; stavudine; Tacrolimus (topical); Trastuzumab

هیدروکسی اوره غلظت/ اثرات این داروها را کاهش می دهد:
BCG; Coccidioidin skin test; Sipuleucel-T; vaccines (inactivated); vaccines (live)

غلظت/ اثرات هیدروکسی اوره با این داروها کاهش می یابد:
Echinacea

هشدار ها هیدروکسی اوره

منع مصرف: بیش حساسیتی، آنمی شدید، سرکوب مغز استخوان، بارداری و شیردهی، WBC<2500, platelets<100000

احتیاط:
• در نارسایی کلیوی و تجویز همزمان با ترکیبات سرکوب کننده مغز استخوان احتیاط شود
• لوکوپنی و نوتروپنی شایع است، ترومبوسیتوپنی و آنمی شیوع کمتری دارد، سمیت خونی دارو برگشت پذیر است
• دوز را به طور مکرر تغییر ندهید
• ریسک هپاتوتوکسیسیتی را افزایش می دهد که ممکن است کشنده باشد، به خصوص در ترکیب با Didanosine و Stavudine
• ریسک سمیت های cutaneous vasculitis در بیماران مبتلا به اختلالات میلوپرولیفراتیو به خصوص با سابقه مصرف یا مصرف همزمان اینترفرون
• اختلالات اریتروسیت گزارش شده است، اریتروپوئزیس مگالوبلاستیک خود محدود شونده در ابتدای درمان رخ می دهد که به کمبود ب12 یا فولیک اسید مرتبط نیست
• احتمال هایپراوریسمی وجود دارد، هیدراته کردن، تنظیم دوز یا استفاده از داروهای اوریکوزوریک ممکن است ضرورت پیدا کند
• با تست های آزمایشگاهی اوره، اوریک اسید و لاکتیک اسید تداخل دارد و سطح بالای کاذب از آنها را نشان می دهد
• به زنانی که پتانسیل باروری دارند توصیه شود حین درمان و حداقل تا 6 ماه پس از قطع دارو از روش های کنتراسپشن موثر استفاده کنند، به مردانی که پتانسیل باروری دارند توصیه شود حین درمان و حداقل تا 1 سال بعد از قطع درمان از روش های کنتراسپشن موثر استفاده کنند
از استفاده از واکسن های زنده اجتناب کنید؛ مصرف همزمان با ویروس زنده می تواند همانند سازی ویروس را تقویت کند و یا واکنش زیادی به واکسن نشان دهد، زیرا مکانیسم های دفاعی نرمال میزبان سرکوب شده اند. می تواند منجر به عفونت شدید شود. پاسخ آنتی بادی به واکسن کاهش می یابد.

دارو های هم گروه هیدروکسی اوره

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Lactation: excreted in breast milk, do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
16887
00648

داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب