نویراپین

ضد ویروسها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف نویراپین

ضد ویروس (مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس).

الف- عفونت HIV-1 (با دیگر داروهای ضد رترو ویروس):
بزرگسالان: 200mg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس200mg از راه خوراکی عر 12 ساعت.
کودکان 2ماه تا 8 سال : 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.
کودکان 8سال و بیشتر: 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.

ب- پیشگیری از انتقال HIV از مادر به جنین در زنان بدون درمان قبلی با داروهای ضد آنتی رترو ویروس
بزرگسالان: 200mg از راه خوراکی در شروع زایمان
نوزادان: 2mg/kg از راه خوراکی در عرض 48تا 72 ساعت بعد از تولد

مکانیسم اثر نویراپین

دارو سبب مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس شده و نیز آنزیم DNA پلیمراز وابسته به DNA و RNA را نیز مهار می کند.

فارماکوکینتیک نویراپین

فراهم زیستی دارو بیش از 90% بوده و به میزان 60% به پروتئین های پلاسما متصل می شود و توزیع گسترده ای در بدن داشته، از جفت عبور می کند و در شیر ترشح می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی بویژه CYP3A4 صورت می گیرد.

عوارض جانبی نویراپین

تب، سردرد، نوروپاتی محیطی، تهوع، اسهال، استوماتیت، نوتروپنی، هپاتیت، سمیت کبدی، میالژی، راش، سندروم استیونس-جانسون.

تداخلات دارویی نویراپین

مصرف همزمان نویراپین با داروهای ضد بارداری خوراکی، مهارکننده های پروتئاز و کتوکونازول ممکن است سبب کاهش سطح سرمی داروهای قید شده شود.

دارو های هم گروه نویراپین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: HIV+ women are advised not to breastfeed
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
05516
03375

داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب