تری فلوریدین

ضد ویروسها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف تری فلوریدین

تري فلوريدين در درمان التهاب بافت پوششي ملتحمه از نوع اوليه و نيز التهاب عود كننده بافت پوششي قرنيه و ملتحمه ناشي از ويروس تبخال به كار مي رود. اين دارو ممكن است نزد نوع 1 و 2 بيماراني كه به درمان با آيدوكسوريدين يا ويداراپين پاسخ نمي دهند يا دچارسميت چشمي يا حساسيت بيش از حد به آيدوكسوريدين مي شوند مفيد باشد.

مکانیسم اثر تری فلوریدین

اين دارو با نفوذ به ساختمان DNA ويروس و مهاركردن آنزيم هاي تيميديلات سنتتاز و DNA پليمراز موجب مهار ساخت DNA ويروس مي گردد.

فارماکوکینتیک تری فلوریدین

به دنبال مصرف موضعي در بافت قرنيه، عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه ملتهب نفوذ مي كند و نيمه عمر آن حدود 18-12 دقيقه مي باشد.

منع مصرف تری فلوریدین

1. دوره درمان نبايد بيش از 21 روز بوده و يا 5-3 روز بعد از بهبودي كامل، ادامه يابد.
2. در صورت مصرف همزمان كورتيكوستروئيدها با اين دارو، مصرف تري فلوريدين بايد چند روز پس از قطع مصرف استروئيد ادامه يابد.
3. در صورت قطع مصرف قبل از بهبودي كامل احتمال عود التهاب قرنيه وجود دارد.

عوارض جانبی تری فلوریدین

احساس ناراحتي درچشم و التهاب پلك ها از عوارض دارو هستند.

دارو های هم گروه تری فلوریدین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: unlikely to be distributed into breast milk; use caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01257
10311
13058

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قطره چشمی ویروسید
Trifluridine-Ophthalmic available in Iran

Trifluridine-Ophthalmic available in Iran

Brand names
VIROCID OPH DROP
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب