زولپیدم

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف زولپیدم

این دارو شروع اثر سریع و طول مدت اثر کوتاهی دارد و بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی بکار می رود.

فارماکوکینتیک زولپیدم

این دارو بسرعت بعد از تجویز خوراکی از طریق دستگاه گوارش جذب شده و در عرض 3 ساعت به حداکثر سطح پلاسمائی خود می رسد. این دارو متحمل متابولیسم عبور اولیه کبدی می شود و فراهمی زیستی مطلق آن حدود 70% است. نیمه عمر حذفی آن حدود 5/2 ساعت بوده و تقریباً 92% باند پروتئینی دارد. این دارو بطور اولیه توسط ایزوآنزیم سیتوکروم P450 نوع CYP3A4 متابولیز می شود. متابولیتهای غیر فعال این دارو از طریق ادرار و مدفوع، دفع می شوند. این دارو در شیر مادر وارد می شود.

عوارض جانبی زولپیدم

همانند دیازپام است. درمان مسمومیت و دوز بیش از حد، عمدتاً حمایتی است. شارکول فعال که از طریق خوراکی در عرض 1 ساعت بعد از خوردن بیش از 100 میلی گرم یا بیشتر دارودر یک فرد بالغ، یا بیش از 5 میلی گرم در کودک، به بیمار داده می شود. لاواژ معده نیز در برخی بالغین در نظر گرفته می شود. در موارد دپرشن شدید CNS گاهی از فلومازنیل استفاده می شود.

تداخلات دارویی زولپیدم

همانند دیازپام است.

دارو های هم گروه زولپیدم

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

cases of severe neonatal respiratory depression reported when zolpidem used near term, especially when taken with other CNS depressants Lactation: Very low amounts secreted in breast milk; effect on infant unknown; use caution; advise mother to observe breastfeeding infant for lethargy, increased sedation, and changes in feeding habits
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
06028
07253

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص دریمکس 5 میلی گرم
قرص رپیدم 5 میلی گرم
قرص زولبیوم 5 میلی گرم
قرص دریمکس 10 میلی گرم
قرص رپیدم 10 میلی گرم
قرص زولبیوم 10 میلی گرم
قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراوی
قرص زولیناکس 5 میلی گرم
قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیمیدارو
قرص زولپیدم 5 میلی گرم درسادارو
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیش مدیفارم
قرص زولپیدم 5 میلی گرم سبحان
قرص زولپی رست 5 میلی گرم
قرص زولیناکس 10 میلی گرم
قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیمیدارو
قرص زولپیدم 10 میلی گرم درسا دارو
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیش مدیفارم
قرص زولپیدم 10 میلی گرم سبحان دارو
قرص زولپی رست 10 میلی گرم
قرص زولپیدم 10 میلی گرم پارس دارو
قرص زولدم 10 میلی گرم
قرص استیل نوکس 10 میلی گرم
قرص زولپیدم ام اچ دی 5 میلی گرم
قرص زوسلیپ 5 میلی گرم
قرص زوسلیپ 10 میلی گرم
قرص زولیور 5 میلی گرم
قرص زولیور 10 میلی گرم
قرص زولپیدم ام اچ دی 10 میلی گرم
قرص زولپیدم-حکیم 5 میلی گرم
قرص زولپیدم-حکیم 10 میلی گرم
قرص زولپیدم تهران شیمی 5 میلی گرم
قرص زولپیدم تهران شیمی 10 میلی گرم
قرص زولپیدم زهراوی 5 میلی گرم
Zolpidem available in Iran

Zolpidem available in Iran

Brand names
DREAMEX 5MG TAB
RAPIDEM 5MG TAB
ZOLBIOM 5MG TAB
DREAMEX 10MG TAB
RAPIDEM 10MG TAB
ZOLBIOM 10MG TAB
ZOLPIDEM ZAHRAVI 10MG TAB
ZOLINAX 5MG TAB
ZOLPIDEM AMIN 5MG TAB
ZOLPIDEM CHIMIDAROU 5MG TAB
ZOLPIDEM DORSADAROU 5MG TAB
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 5MG TAB
ZOLPIDEM-SOBHAN 5MG TAB
ZOLPIREST 5MG TAB
ZOLINAX 10MG TAB
ZOLPIDEM AMIN 10MG TAB
ZOLPIDEM CHIMIDAROU 10MG TAB
ZOLPIDEM DORSADAROU 10MG TAB
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 10MG TAB
ZOLPIDEM-SOBHAN 10MG TAB
ZOLPIREST 10MG TAB
ZOLPIDEM PARSDAROU 10MG TAB
ZOLDEM Tablet 10 mg
STILNOX Tablet 10 mg
ZOLPIDEM MHD 5MG TAB
ZOSLEEP 5MG TAB
ZOSLEEP 10MG TAB
ZOLIVER 5MG TAB
ZOLIVER 10MG TAB
ZOLPIDEM MHD 10MG TAB
ZOLPIDEM-HAKIM® 5MG TAB
ZOLPIDEM-HAKIM® 10MG TAB
ZOLPIDEM TEHRAN CHEMIE 5MG TAB
ZOLPIDEM TEHRAN CHEMIE 10MG TAB
ZOLPIDEM ZAHRAVI 5MG TAB
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب