کتوتیفن

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف کتوتیفن

كتوتيفن براي پيشگيري از آسم بكار مي رود.

مکانیسم اثر کتوتیفن

يك داروي مشابه كرومولين با اثرات ضدهيستامين با خواص ضدآنافيلاكسي است .

فارماکوکینتیک کتوتیفن

از راه خوراكي به خوبي جذب مي شود و اثرش تا 12 ساعت باقي مي ماند. شروع اثر پيشگيري كننده دارو آهسته مي باشد. براي رسيدن به بيشينه اثر دارويي 6-4 هفته زمان لازم است.

عوارض جانبی کتوتیفن

خواب آلودگي و تسكين شايع ترين عوارض مصرف دارو هستند كه چنانچه شدت آنها با ادامه مصرف كم نشود، ممكن است كاهش مقدار يا قطع مصرف دارو ضروري باشد.

تداخلات دارویی کتوتیفن

مصرف همزمان دارو با آنتي بيوتيك هاي خوراكي ممكن است باعث كاهش تعداد ترومبوسي ها شود.

هشدار ها کتوتیفن

1. درمان با داروي قبلي ضدهيستامين حداقل بايد تا دو هفته پس از شروع مصرف كتوتيفن ادامه يابد.
2. خواب آلودگي ناشي از مصرف اين دارو ممكن است مهارتهاي فردي از قبيل توانايي رانندگي را تحت تاثير قرار دهد.

توصیه های دارویی کتوتیفن

1. براي كاهش تحريك گوارشي، دارو با غذا مصرف شود.
2. در صورت بروز خواب آلودگي، احتياط لازم معمول گردد.

دارو های هم گروه کتوتیفن

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: secreted into breast milk, do not use if breastfeeding
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
12430
05975
08838
00727
00728
18354

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
شربت آمتین 60 میلی لیتر
شربت کتوتیفن پورسینا 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
قطره چشمی کتوتیفن دی.پی 0.25% 5میلی لیتر
قطره کتوفتالمیک 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر
قطره خوراکی کتوتیفن-بهسا 1میلی گرم/میلی لیتر
قطره خوراکی کتوتیفن امین 1میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر
قرص کترام 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن-سها چهارباغ 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن-الحاوی 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن رها 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن پورسینا 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن مداوا 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن لقمان 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن فاخر 1 میلی گرم
قرص کتوتیفن امین 1 میلی گرم
شربت کترام 1 میلی گرم/5 میلی لیتر
شربت کتوتیفن-سها
شربت کتوتیفن-حکیم 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر
شربت کتوف 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
قطره چشمی زادیتن 0.25میلی گرم/میلی لیتر
شربت زادیتن 1میلی گرم/5میلی لیتر
قرص زادیتن 1میلی گرم
قرص کتوتیفن 1 میلی گرم
قرص آسمافورت 1 میلی گرم
قرص دنرل 1میلی گرم
شربت زادیکس 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
قطره چشمی اطفال آلاوی 0.25میلی گرم/میلی لیتر
شربت کتوتیفن فومارات خوارزمی 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
شربت کتوتیفن-الحاوی 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
قرص کتوتیفن زهراوی 1 میلی گرم
Ketotifen available in Iran

Ketotifen available in Iran

Brand names
AMITEN 60ML SYRUP
KETOTIFEN POURSINA 1MG/5ML 120ML SYRUP
KETOTIFEN D.P 0.25% 5ML OPHT DROP
KETOFTALMIC 0.25MG/ML 5ML DROP
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP
KETOTIFEN-BEHSA 1MG/ML ORAL DROP
KETOTIFEN AMIN 1MG/ML 30ML ORAL DROP
KETRAM 1MG TAB
KETOTIFEN-SOHA CHARBAGH 1MG TAB
KETOTIFEN-ALHAVI 1MG TAB
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB
KETOTIFEN RAHA 1MG TAB
KETOTIFEN PURSINA 1MG TAB
KETOTIFEN MODAVA 1MG TAB
KETOTIFEN LOGHMAN 1MG TAB
KETOTIFEN FAKHER 1MG TAB
KETOTIFEN AMIN 1MG TAB
KETRAM 1MG/5ML 120ML SYRUP
KETOTIFEN-SOHA SYRUP
KETOTIFEN-HAKIM 1MG/5ML 120ML SYRUP
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP
KETOF Syrup 1 mg/5 ml,100 ml
ZADITEN Eye Drop 0.25 mg/ml
ZADITEN Syrup 1 mg/5 ml
ZADITEN Tablet 1 mg
KETOTIFEN Tablet 1 mg
ASMAFORT Tablet 1 mg
DENEREL Tablet 1 mg
ZADIX 1MG/5ML 100ML SYRUP
ALAWAY-for Children Drop 0.25 mg/ml,Ophthalmic, 5 ml
KETOTIFEN FUMARATE KHARAZMI 1MG/5ML 60ML SYRUP
KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG/5ML 120 SYRUP
KETOTIFEN ZAHRAVI 1MG TAB
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب