انوکساپارین سدیم

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف انوکساپارین سدیم

انوکسوپارین سدیم یک هپارین با وزن مولکولی پایین با خواص آنتی کوآگولانت هااست که در درمان و پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی بکارمیرود. همچنین جهت جلوگیری از ایجاد لخته در حین گردش خون اکستراکورپوریال کاربرد دارد. این دارو در آنژین ناپایدار نیز مصرف دارد.

فارماکوکینتیک انوکساپارین سدیم

انوکسوپارین بعد از تزریق زیر پوستی به سهولت و با یک زیست دستیابی حدود 92% جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی آن طی یک تا 5 ساعت حاصل می شود. نیمه عمر حذف آن حدود 4 تا 5 ساعت است اما متعاقب یک دوز 40 میلی گرمی فعالیت آنتی فاکتور Xa تا 24 ساعت ناپایدار می ماند. این دارو در کبد متابولیزه می شود و از طریق ادرار دفع می گردد که دفع آن هم به صورت داروی تغییر نکرده و هم به صورت متابولیت های دفعی است.

عوارض جانبی انوکساپارین سدیم

همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن پایین گفته شد. می توان از خونریزی شدید حاصل از انوکسوپارین با تزریق داخل وریدی و آهسته پروتامین سولفات کاست، گفته می شود که یک میلی گرم پروتامین سولفات می تواند اثر یک میلی گرم (100 واحد) انوکسوپارین سدیم را مهار کند.

تداخلات دارویی انوکساپارین سدیم

همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن مولکولی پایین گفته شد.

دارو های هم گروه انوکساپارین سدیم

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Excretion in milk unknown; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
17725
02295
02294
22180
02043
17723
02292
02293

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 10000واحد
آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد
آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر0.6 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
سرنگ آماده تزریق رولکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد
سرنگ آماده تزریق پی دی زان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد
سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد
سرنگ آماده تزریق رولکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد
سرنگ آماده تزریق پی دی کسان 100 میلی گرم/میلی گرم 6000 واحد
آمپول انوکسوپارین اسوه 2000 واحد
آمپول انوکسوپورین اسوه 8000 واحد
سرنگ انوکسوپارین باختر 4000 واحد
سرنگ انوکسوپارین باختر 2000 واحد
سرنگ انوکسوپورین باختر 6000واحد
سرنگ انوکسوپارین باختر 8000 واحد
آمپول لوپارین 4000 واحد
آمپول لوپارین 6000 واحد
آمپول انوکسارین 4000 واحد
آمپول انوکسارین 6000 واحد
آمپول انوکسارین 8000 واحد
سرنگ انوکساپارین-اکسیر 4000 واحد
سرنگ انوکساپارین-اکسیر 6000 واحد
آمپول کلگزاپارین 4000 واحد
آمپول کلگزاپارین 6000 واحد
Enoxaparin Sodium available in Iran

Enoxaparin Sodium available in Iran

Brand names
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (10000U) 1ML AMP
ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP
ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJ
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.8 ml Syringe
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.2 ml Syringe
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.6 ml Syringe
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.8 ml Syringe
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.4 ml Syringe
ROLEXAN100MG/ML 4000U-0.4ML SYRINGE
PD xane® 100MG/ML 4000U-0.4ML PREFILLED SYRINGE
ENOXAN 100MG/ML 4000 U 0.4ML SYRINGE
ROLEXAN 100MG/ML6000U-0.6ML SYRINGE
PD xane 100MG/ML 6000 U- 0.6ML PREFILLED SYRINGE
ENOXAPARIN OSV 100MG/ML2000 U 0.2ML INJ
ENOXAPARIN OSVAH 100MG/ML8000 U 0.8ML INJ
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML4000U 0.4ML SYRINGE
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML(2000U)0.2ML SYRINGE
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML 6000U 0.6ML SYRINGE
ENOXAPARIN SODIUM BAKHTAR 100MG/ML 8000U 0.8ML SYRINGE
LOPARIN 4000IU AMP
LOPARIN 6000IU AMP
ENOXARIN 4000IU AMP
ENOXARIN 6000IU AMP
ENOXARIN 8000IU AMP
ENOXAPARIN-EXIR 4000IU SYRINGE
ENOXAPARIN-EXIR 6000IU SYRINGE
CLEXAPARIN® 4000IU AMP
CLEXAPARIN® 6000IU AMP
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب