ازتیمیب

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف ازتیمیب

ضد هایپرلیپیدمی (مهارکننده انتخابی جذب کلسترول).
درمان هایپر کلسترولمی اولیه (به تنهایی یا همراه با مهارکننده های HMG-CoA ردوکتاز)، درمان کمکی همراه با داروهای آتورواستاتین یا سیمواستاتین در بیماران با هایپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوس، درمان به منظور کاهش سیتوسترول و کمپسترول در سیتوسترولمی هموزیگوس.

مکانیسم اثر ازتیمیب

دارو سبب مهار جذب کلسترول توسط روده کوچک شده، ذخایر کبدی کلسترول کاهش می یابد و کلیرنس کلسترول از خون افزایش می یابد.

فارماکوکینتیک ازتیمیب

دارو بیش از 90% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دفعی دارو 22ساعت می باشد.

عوارض جانبی ازتیمیب

سرگیجه، خستگی، سردرد، درد قفسه سینه، فارنژیت، سینوزیت، اسهال، میالژی، سرفه، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، عفونت ویروسی.

تداخلات دارویی ازتیمیب

الف- کلستیرامین ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی ازتیمایب گردد. در نتیجه باید دارو را 2ساعت قبل یا 4ساعت بعد از کلستیرامین تجویز کرد.
ب- سیکلوسپورین، فنوفیبرات، جم فیبروزیل ممکن است سبب افزایش سطح خونی ازتیمایب گردند.
ج- مصرف همزمان این دارو با فیبرات ها ممکن است سبب افزایش ترشح کلسترول به داخل صفرا شود. در نتیجه از مصرف همزمان آنها باید اجتناب کرد.
د-در صورت مصرف هم زمان ازتیمب با داروهای گروه استاتین باید بیمار مرتبا از نظر آنزیم های کبدی تحت نظر باشد

هشدار ها ازتیمیب

-سابقه حساسیت.
-مصرف همزمان با استاتین ها: در صورت وجود مشکل کبدی یا افزایش غیر قابل توجیه ترنس آمینازهای کبدی.
-افزایش قابل توجه کراتین فسفوکیناز و احتمال بروز میوپاتی.
احتیاط:
-در بیماران با مشکل کم کبدی یا مشکل جدی کلیوی.
-مصرف همزمان با مشتقات فیبریک اسید (گزارش کوله تیازیس، در مصرف همزمام این داروها وجود دارد.)

توصیه های دارویی ازتیمیب

-آزمایشات دوره ای خون که توسط پزشک تجویز شده برای شما الزامی است.
-هم زمان با مصرف این دارو، رعایت رژیم غذایی و ورزش که پزشک شما تجویز کرده اند نیز نیاز است.
-در صورتی که داروهای کلستیرامین یا کلستیپول را مصرف می کنید، حداقل 4 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از این دارو مصرف کنید.
-در صورت درد عضلانی یا ضعف به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
-دارو را هر روز در وقت معینی استفاده کنید.
C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Excretion in milk unknown; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
05657

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص زیموتد 10 میلی گرم
قرص زتروبایول 10 میلی گرم
قرص ریبکول 10 میلی گرم
قرص ازیتال 10 میلی گرم
قرص ازتیمیب-جالینوس 10 میلی گرم
قرص ازیتیمیب-آریا 10 میلی گرم
قرص ازتیمیب-اکسیر 10 میلی گرم
قرص ازتیمیب شهردارو 10 میلی گرم
قرص ازتیمیب پارس دارو 10 میلی گرم
قرص ازیتیمب مدیفارم 10 میلی گرم
قرص ازتیمیب فارابی 10 میلی گرم
قرص ازیتیمیب دی پی 10 میلی گرم
ازتیکول 10 میلی گرم
قرص ازتکس 10 میلی گرم
قرص ازترول 10 میلی گرم
قرص ازتیمایب-حکیم 10 میلی گرم
قرص ازیتد 10 میلی گرم
Ezetimibe available in Iran

Ezetimibe available in Iran

Brand names
ZIMOTED 10MG TAB
ZETROBIOL 10MG TAB
REABCHOL 10MG TAB
EZITAL 10MG TAB
EZETIMIBE-JALINOUS 10MG TAB
EZETIMIBE-ARYA 10MG TAB
EZETIMIBE- EXIR 10MG TAB
EZETIMIBE SHAHRDAROU 10MG TAB
EZETIMIBE PARSDAROU 10MG TAB
EZETIMIBE MEDIPHARM 10MG TAB
EZETIMIBE FARABI 10MG TAB
EZETIMIBE DP 10MG TAB
EZETICHOL 10MG TAB
EZETEX 10MG TAB
EZETROL 1OMG TAB
EZETIMIBE-HAKIM 10 TAB
EZITED® 10MG TAB
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب