ترامادول

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف ترامادول

اين دارو براي دردهاي متوسط و نسبتا شديد ( معمولاً بعد از اعمال جراحي و ارتوپدي و زنان مخصوصاً سزارين) به كار مي‌رود.

مکانیسم اثر ترامادول

اين دارو يك ضددرد با اثر مركزي است ولي از نظر شيميايي مشابه با تركيبات ترياك نيست. مكانيسم اثر آن به طور كامل مشخص نمي‌باشد، اما احتمالا با اتصال به گيرنده‌هاي ميكرو و مهار برداشت مجدد نوراپي‌نفرين و سروتونين اثر خود را اعمال مي‌كند. اثر ضد دردي ترامادول يك دهم اثر مرفين مي‌باشد.

فارماکوکینتیک ترامادول

جذب دارو سريع و تقريباً كامل است. ولي فراهمي زيستي آن 75% مي‌باشد. به طور عمده از طريق كبد متابوليزه و به وسيله كليه( 30% تغيير نيافته و 60% به صورت متابوليت) دفع مي‌شود.

منع مصرف ترامادول

در صورت مسموميت حاد با الكل و ساير مضعف‌هاي CNS ، احتمال سوء استفاده داروئي الكلسيم، اختلالات كبدي و كليوي ، احتمال خطر دپرسيون تنفسي، حملات عصبي و حساسيت به اپيوئيد‌ها يا حساسيت به ترامادول نبايد از اين دارو استفاده كرد.

عوارض جانبی ترامادول

درد معده، يا شكم، بي‌اشتهايي، ضعف، تحريك سيستم عصبي مركزي، يبوست، خشكي دهان ، سوء هاضمه، سردرد، تهوع ، خارش ، بثورات پوستي، تعريق ، استفراغ از عوارض جانبي شايع دارو هستند.

تداخلات دارویی ترامادول

مصرف همزمان اين دارو با الكل، هوشبر، مضعف‌هاي CNS موجب تضعيف شديد CNS مي‌شود. كاربامازين باعث افزايش متابوليسم ترامادول مي‌شوند. مصرف اين دارو همراه با مهاركننده‌هاي مونوآمينواكسيداز موجب كاهش آستانه حمله عصبي مي‌شود.

هشدار ها ترامادول

1. در صورت شرايط حاد شكمي، افزايش فشار داخل جمجمه‌اي ، ضربه مغزي اين دارو بايد با احتياط كامل به كار برد.
2. احتمال تحمل و وابستگي و سوء‌استفاده اين دارو وجود دارد . با قطع ناگهاني مصرف،‌احتمال بروز عوارض سندرم قطع وجود دارد، لذا بايد مصرف دارو به تدريج قطع شود.

توصیه های دارویی ترامادول

در صورت بروز سرگيجه و تاري ديد ، بايد هنگام برخاستن احتياط كرد.

دارو های هم گروه ترامادول

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Drug excreted at high concentration in breast milk; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
11402
08921
02103
02013
06491
01982
02102
02708
02190
11401

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم
قرص آهسته رهش ترامادول کیمیدارو 100 میلی گرم
قرص آهسته رهش ترامادول دی پی 100 میلی گرم
قرص آهسته رهش ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم
آمپول ترالژیدول 50 میلی گرم
آمپول ترامادیک 50 میلی گرم
آمپول ترامادول ابوریحان 50 میلی گرم
آمپول ترامادول البرز دارو 50 میلی گرم
آمپول ترامادول کیمیدارو 50 میلی گرم
آمپول ترامادول دی پی 50 میلی گرم
آمپول تکسیدول 50 میلی گرم
آمپول ترامادول-اکسیر 50 میلی گرم
آمپول ترامادول-تی دی 50 میلی گرم
قرص آلاپین 50 میلی گرم
قرص آلفا-ترامادول 50 میلی گرم
قرص بایومادول 50 میلی گرم
قرص ایرامادول 50 میلی گرم
قرص روز-ترامادول 50 میلی گرم
قرص تدامول 50 میلی گرم
قرص رالژین 50 میلی گرم
قرص ترامادول سامی ساز 50 میلی گرم
قرص تکسیدول 50 میلی گرم
قرص ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم
قرص تراماول-آریا 50 میلی گرم
قرص ترامادول-اس اچ دی 50 میلی گرم
قرص ترامادول-سبحان 50 میلی گرم
قرص ترامارام 50 میلی گرم
کپسول ایرا-ترامادول 50 میلی گرم
کپسول رازوترامادول 50 میلی گرم
کپسول روز-ترامادول 50 میلی گرم
کپسول ترالژین 50 میلی گرم
کپسول ترامادول کیمیدارو 50 میلی گرم
کپسول ترامادول دی پی 50 میلی گرم
کپسول ترامادول پارس دارو 50 میلی گرم
کپسول ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم
کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم
قرص آلاپین 100 میلی گرم
قرص بایومادول 100 میلی گرم
کپسول ترامد 50 میلی گرم
قرص ایرامادول 100 میلی گرم
قرص تدامول 100 میلی گرم
قرص ترامادول البرز دارو 100 میلی گرم
قرص ترامادول الحاوی 100 میلی گرم
قرص ترامادول فاخر 100 میلی گرم
قرص ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم
قرص ترامادول روزدارو 100 میلی گرم
قرص ترامادول سامی ساز 100 میلی گرم
قرص تکسیدول 100 میلی گرم
قرص ترامادول-آریا 100 میلی گرم
قرص ترامادول-فارما 100 میلی گرم
قرص ترامد 100 میلی گرم
قرص ترادولان 50 میلی گرم
قرص آهسته رهش ترامال 100 میلی گرم
آمپول ترامال 50 میلی گرم/میلی لیتر
کپسول مابرون 50میلی گرم
کپسول ام دی-ترامادول 50 میلی گرم
کپسول ترامادول-تی سی 50 میلی گرم
قرص تادول 100 میلی گرم
کپسول تادول 50 میلی گرم
قرص ترامادول زاگرس دارو 100 میلی گرم
Tramadol available in Iran

Tramadol available in Iran

Brand names
TEDAMOL 100MG SR TAB
TRAMADOL CHEMIE DAROU 100MG SR TAB
TRAMADOL DP 100MG SR TAB
TRAMADOL RAMOPHARMIN 100MG SR TAB
TRALGIDOL 50MG/1ML AMP
TRAMADIC 50MG/1ML AMP
TRAMADOL ABURAIHAN 50MG AMP
TRAMADOL ALBORZDAROU 50MG/1ML AMP
TRAMADOL CHIMIDAROU 50MG/ML AMP
TRAMADOL DP 50MG/1ML AMP
TEXIDOL 50MG/1ML AMP
TRAMADOL-EXIR 50MG/1ML AMP
TRAMADOL-TD 50MG/1ML AMP
ALLAPAIN 50MG TAB
ALPHA-TRAMADOL 50MG TAB
BIOMADOL 50MG TAB
IRAMADOL 50MG TAB
RUZ-TRAMADOL 50MG TAB
TEDAMOL 50MG TAB
TRALGIN 50MG TAB
TRAMADOL SAMISAZ 50MG TAB
TEXIDOL 50MG TAB
TRAMADOL-ALHAVI 50MG TAB
TRAMADOL-ARYA 50MG TAB
TRAMADOL-SHD 50MG TAB
TRAMADOL-SOBHAN 50MG TAB
TRAMARAM 50MG TAB
IRA-TRAMADOL 50MG CAP
RAZOTRAMADOL 50MG CAP
RUZ-TRAMADOL 50MG CAP
TRALGIN 50MG CAP
TRAMADOL CHIMIDAROU 50MG CAP
TRAMADOL DP 50MG CAP
TRAMADOL PARS DAROU 50MG CAP
TRAMADOL-ALHAVI 50MG CAP
TRAMADOL-SOHA 50MG CAP
ALLAPAIN 100MG TAB
BIOMADOL 100MG TAB
TRAMOD 50MG CAP
IRAMADOL 100MG TAB
TEDAMOL 100MG TAB
TRAMADOL ALBORZDAROU 100MG TAB
TRAMADOL ALHAVI 100MG TAB
TRAMADOL FAKHER 100MG TAB
TRAMADOL RAMOPHARMIN 100MG TAB
TRAMADOL RUZDAROU 100MG TAB
TRAMADOL SAMISAZ 100MG TAB
TEXIDOL 100MG TAB
TRAMADOL-ARYA 100MG TAB
TRAMADOL-PHARMA 100MG TAB
TRAMOD 100MG TAB
TRADOLAN Tablet 50 mg
TRAMAL Tablet 100 mg,Extended Release
TRAMAL Injection 50 mg/ml,1 ml
MABRON Capsule 50 mg
MD-TRAMADOL 50MG CAP
TRAMADOL-TC® 50MG CAP
TADOL® 100MG TAB
TADOL® 50MG CAP
TRAMADOL ZAGROS DAROU 100 MG Tablet
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب