! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

بودزوناید

کورتیکواستروئیدها

موارد مصرف بودزوناید

درمان آسم مزمن، پروفیلاکسی و درمان علامتی رینیت آلرژیک، درمان سندروم کروپ ( croup syndrome) در کودکان

مکانیسم اثر بودزوناید

بودزوناید کورتیکواستروئید با فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی غالب بوده و دارای اثرات مهاری روی ماست سل ها ، ائوزینوفیل ها، نوتروفیل ها و ماکروفاژها بوده و سبب مهار ریلیز سیتوکین ها می باشد.

فارماکوکینتیک بودزوناید

بودزوناید پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. به علت متابولیسم عبور اول کبدی گسترده فراهم زیستی دارو حدود 10% می باشد . نیمه عمر دارو بین 4-2 ساعت است. دارو به میزان 88% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

عوارض جانبی بودزوناید

تحریک بینی، درد بینی، خشونت صدا، کاهش حس بویایی، خشکی دهان، سرفه، تنگی نفس، درماتیت تماسی، کاندیدیاز

تداخلات دارویی بودزوناید

a) در صورت مصرف همزمان این دارو با پردنیزولون احتمال افزایش مهار محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال وجود دارد.
b) در صورت مصرف همزمان این دارو با کتوکونازول احتمال افزایش سطح پلاسمایی بودزوناید و افزایش اثر آن وجود دارد.

دارو های هم گروه بودزوناید

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
08889
08884
08891
05998
17793
07123
06165
13080
20131
08887
08209

Budesonide available in Iran

Budesonide available in Iran

Brand names
BUDIAIR Inhaler 200 mcg/dose
PULMICORT Inhaler 0.25 mg/ml(Nebulizer Suspension)
PULMICORT Inhaler 0.5 mg/ml(Nebulizer Suspension)
PULMICORT TURBUHALER Inhaler 100 mcg/dose
PULMICORT TURBUHALER Inhaler 400 mcg/dose,100 doses
PULMICORT TURBUHALER Inhaler 200 mcg/dose
RHINOCORT AQUA Inhaler 64 mcg/dose,120 doses,Nasal
BUDECORT Inhaler 200 mcg/dose
FRENOLYN Inhaler 400 mcg/dose,200 doses
FRENOLYN Inhaler 200 mcg/dose,200 doses
BUDENIX 64MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAY
BUDESONIDE JABER 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER
BUDESONIDE JABER 200MCG/DOSE 200DOSE INHALER
BUDENA Inhaler 200 mcg/dose,200doses
Entocort Enema 0.02 mg/ml
BUDENA 64 Inhaler 64 mcg/dose,120 doses
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
اسپری بودی ایر 200میکروگرم/دوز
نبول پالمیکورت 0.25 میلی گرم/میلی لیتر
نبول پالمیکورت 0.5میلی گرم/میلی لیتر
اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 100میکروگرم/دوز
اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 400میکروگرم/دوز 100دوز
اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 200میکروگرم/دوز
اسپری بینی پالمیکورت آکوا 64میکروگرم/دوز 120دوز
اسپری بودکورت 200میکروگرم/دوز
اسپری فرنولین 400 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری فرنولین 200 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری بینی بودنیکس 64 میکرو گرم/دوز 120 دوز
اسپری بودسوناید جابر 100 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری بودسوناید جابر 200 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری بودنا 200 میکروگرم/دوز 200 دوز
انتوکورت 0.02 میلی گرم/میلی لیتر
اسپری بودنا 64 میکروگرم/دوز 120 دوز
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب