فلوتیکازون

کورتیکواستروئیدها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف فلوتیکازون

گلوکوکورتیکوئید (ضد التهاب استنشاقی و موضعی).

مکانیسم اثر فلوتیکازون

تحریک سنتز آنزیم های مورد نیاز به منظور کاهش پاسخ التهابی.

عوارض جانبی فلوتیکازون

سرگیجه،تب، دیس منوره، هایپرگلیسمی، گلوکوزوری، درد مفاصل و اندام ها، برونشیت، احتقان سینه، درماتیت تماسی آلرژیک، اریتما، بی حسی انگشتان، راش، عفونت های ثانویه، آتروفی پوست، سندروم کوشینگ، ساپرسیون محور آدرنال- هیپوفیز- هیپوتالاموس.

تداخلات دارویی فلوتیکازون

کتوکونازول ممکن ایت سبب افزایش سطح خونی فلوتیکازون شود.

دارو های هم گروه فلوتیکازون

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Unknown whether distributed in breast milk; caution advised
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
13467
02711
01889
15910
02710
02052
15909
14541
05290
17124
02053

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
اسپری استنشاقی فلوتیزوکس 50میکروگرم/دوز
اسپری بینی فلازون 50میکروگرم/دوز 200دوز
اسپری بینی فلوزینوز 50میکروگرم/دوز 200دوز
اسپری بینی فلوتیکومکس 50میکروگرم/دوز
اسپری بینی فلونیکس 50میکروگرم/دوز 120دوز
اسپری فلوتیزوکس 250میکروگرم/دوز 120دوز
اسپری فلوتیزوکس 125میکروگرم/دوز
اسپری بینی آوامیس 27.5 میکروگرم/دوز 120 دوز
اسپری بینی فلوکسی نیز 50 میکروگرم/دوز
اسپری فلوکسی تاید 125 میکروگرم/دوز 60 دوز
اسپری فلیکسوتاید 250 میکروگرم/دوز 60 دوز
اسپری فلکسوتاید 50 میکروگرم/دوز 120 دوز
اسپری بینی آپو-فلوتیکازون 50میکروگرم/دوز
اسپری بینی فلومیست 50میکروگرم/دوز
اسپری بینی نازوفلو 50میکروگرم/دوز
اسپری فلوهیل 125 میکروگرم/دوز
اسپری فلوهیل 250 میکروگرم/دوز
Fluticasone available in Iran

Fluticasone available in Iran

Brand names
FLUTIZOX 50MCG/DOSE SPRAY INHALER
FELAZON 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY
FLUSINOSE 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY
FLUTICOMEX 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
FLUNIX 50MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAY
FLUTIZOX 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY
FLUTIZOX 125MCG/DOSE INHALER
AVAMYS Spray 27.5 mcg/dose,Nasal,120 doses
FLIXONASE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal
FLIXOTIDE Inhaler 125 mcg/dose,60 doses
FLIXOTIDE Inhaler 250 mcg/dose,60 doses
FLIXOTIDE Inhaler 50 mcg/dose,120 doses
APO-FLUTICASONE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal
FLOMIST Inhaler 50 mcg/dose,Nasal
NASOFLO Inhaler 50 mcg/dose,Nasal
FLOHALE 125 MCG/DOSE Spray
FLOHALE ® 250MCG/DOSE INHALER
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب