مومتازون فوروات

کورتیکواستروئیدها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف مومتازون فوروات

گلوکوکرتیکوئید موضعی (کورتون موضعی).

مکانیسم اثر مومتازون فوروات

تحریک سنتز آنزیم های مورد نیاز به منظور کاهش پاسخ التهابی.

عوارض جانبی مومتازون فوروات

مشابه دیگر گلوکوکورتیکوئیدها

دارو های هم گروه مومتازون فوروات

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

mometasone topical Lactation: use caution mometasone, intranasal Lactation: Unknown whether distributed in breast milk mometasone inhaled Lactation: Unknown whether drug is excreted in breast milk
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
07502
17227
17228
07113
07319
16719
07416
13650
22333
21807
21446
09888
21447
21448
09138
07613
17130
16790

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
پماد الوکوماد 0.1% 30 گرم
پماد مومه کین 0.1% 30 گرم
پماد مومتازون-بهسا 0.1% 30 گرم
پماد مومتازون-بهوزان 0.1% 30 گرم
کرم مومکین 0.1% 30 گرم
کرم مومتازون-بهوزان 01% 30 گرم
کرم الوکوماد 0.1% 30 گرم
پماد مگاکورت 0.1% 15 گرم
کرم مگاکورت 0.1% 15 گرم
لوسیون مومتازون-بهوزان 0.1% 30 میلی لیتر
اسپری بینی نازونکس 0.05%
اسپری بینی رستانکس 0.05% 200 دوز
اسپری بینی مومنیکس 0.05%
لوسیون مگاکورت 0.1% 20 میلی لیتر
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 400 میکروگرم 60دوز
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 200 میکروگرم 30دوز
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 200 میکروگرم 60دوز
پودر استنشاقی آسمانکس تویست هالر 400 میکروگرم 30دوز
کرم موضعی مومتازون ایران دارو 0.1%
پماد موضعی مومتازون ایران دارو 0.1%
کرم مومتازون ایران ناژو 0.1% 30 گرم
لوسیون مومتازون-ناژو 0.1% 30 میلی لیتر
پماد مومتازون-ناژو 0.1% 30 گرم
اسپری بینی ویوانلا 0.05%
Mometasone available in Iran

Mometasone available in Iran

Brand names
ELOCOMAD 0.1% 30G OINT
MOMEKIN 0.1% 30G OINT
MOMETASONE-BEHSA 0.1% 30G OINT
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G OINT
MOMEKIN 0.1% 30G CREAM
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G CREAM
ELOCOMAD 0.1% 30G CREAM
MEGACORT 0.1% 15G OINT
MEGACORT 0.1% 15G CREAM
MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30ML LOTION
NASONEX Spray 0.05%,Nasal
RESTANEX 0.05% 200DOSE NASAL SPRAY
MOMENIX 0.05% NASAL SPRAY
MEGACORT 0.1% 20ML LOTION
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 400 mcg,60 doses
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 200 mcg,30 doses
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 200 mcg,60 doses
ASMANEX TWISTHALER Inhalation, Powder 400 mcg,30 doses
MOMETASONE IRAN DAROU 0.1% TOP CREAM
MOMETASONE IRAN DAROU 0.1% TOP OINTMENT
MOMETASONE IRAN NAJO 0.1% 30G CREAM
MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION
MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT
VIVANELLA 0.05% NASAL SPRAY
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب